Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2023
Z M L U V A č. 22/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle
218/2023
1 200,00 € Cantus Monte Regis Mesto Nová Baňa
27. Jún 2023
Zmluva č. 814/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
221/2023
258,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Nová Baňa
27. Jún 2023
Z M L U V A č. 20/2023 - SO
217/2023
200,00 € Združenie na rozvoj a podporu novobanskej združenej strednej školy Mesto Nová Baňa
27. Jún 2023
D o h o d a o s k o n č e n í n á j m u podľa Nájomnej zmluvy č. 8/2021
219/2023
100,00 € Dvor Farieb s.r.o. Mesto Nová Baňa
27. Jún 2023
Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Tekovské Nemce uzatvorenej dňa 7.3.2014
216/2023
60,00 € Obec Tekovské Nemce Mesto Nová Baňa
22. Jún 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 7/2023
213/2023
0,00 € OZ Tajch Mesto Nová Baňa
21. Jún 2023
Mandátna zmluva
212/2023
2 400,00 € S-VAMS, s.r.o. Mesto Nová Baňa
20. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
210_2023
0,00 € PROAGE s.r.o. Mesto Nová Baňa
20. Jún 2023
Zmluva o dielo 03/Sp/2023
211/2023
Doplnená
36 000,00 € ELSPOL-SK, s.r.o. Mesto Nová Baňa
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091CYH5-91-108
209/2023
449 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nová Baňa
9. Jún 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 8/1/2023
208/2023
2 954,41 € NHAT TRUNG NGUYEN TIEN Mesto Nová Baňa
7. Jún 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č.1/2023
206/2023
7,40 € Mgr. Ľuboš Šutka Mesto Nová Baňa
7. Jún 2023
Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
207/2023
2 700,00 € Mgr. Pavol Krajči Mesto Nová Baňa
7. Jún 2023
ZMLUVA O SPOLUORGANIZOVANÍ PODUJATIA č. 1/2023
205/2023
2 000,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON Mesto Nová Baňa
5. Jún 2023
K ú p n a z m l u v a 19/p/2023
204/2023
10 533,00 € Ing. Štefan Bielik, rod. Bielik a Ing. Anna Bieliková, rod. Bratová Mesto Nová Baňa
5. Jún 2023
K ú p n a z m l u v a 18/p/2023
201/2023
298,34 € Daša Zigová, Ing. Peter Holý, Marcel Cibuľa, Silvia Cibuľová, Ing. Ľubica Krajčovičová, Ing. Jozef Koperdák, Alena Koperdáková, Anton Adamec, Bernardína Adamcová, Ing. Milan Bartoš, Zuzana Bartošová Mesto Nová Baňa
5. Jún 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č.4/2023
203/2023
105,00 € Jarmila Džanajová, rod. Džanajová Mesto Nová Baňa
5. Jún 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 1/2023
200/2023
140,00 € Mgr. Erika Jauschová Mesto Nová Baňa
5. Jún 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R11 2023
202/2023
60,00 € : Mgr. Katarína Pacalajová Mesto Nová Baňa
2. Jún 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 7/2023
199/2023
219,00 € Peter Lenč a Ing. Darina Lenčová Mesto Nová Baňa