Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Dohoda č. 2022/2023 o ukončení nájomnej zmluvy - na časť par. č. CKN 615/1 ( 99 m2 ) v k.ú. ZH
423/2023
130,00 € Mesto Žiar nad Hronom PEMA Real s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A22143420_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
5. Jún 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle ust. §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v platnom znení
330/UNB/2023
0,00 € GRANDEN s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
5. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov číslo - 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066, Výučba a školenie - 42.
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov číslo - 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066, Výučba a školenie - 42.
995,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
5. Jún 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-BB-VO-139-035/2023
KRHZ-BB-VO-139-035/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Ružiná
5. Jún 2023
Zmluva o dielo
2023/16
15,00 € Obec Búč Obec Moča, 168, 946 37 Moča
5. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov číslo - 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066, Výučba a školenie - 43.
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov číslo - 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066, Výučba a školenie - 43.
1 115,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
5. Jún 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-BB-VO-139-033/2023
KRHZ-BB-VO-139-033/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kokava nad Rimavicou
5. Jún 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 31/2022 zo dňa 08. 09. 2022
190010/191/2023
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Aquawork, s. r. o.
5. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 4/2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 4/2023
0,00 € Metrostav Slovakia a.s. Združenie obcí Enviropark Pomoravie
5. Jún 2023
Kúpna zmluva
29052023
0,00 € Horehronská kúria, s.r.o. Obec Telgárt
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu č. 63/2023
572/2023
136,00 € Mesto Poprad Anežka Gažiková, Lukáš Gažik
5. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
21.shdo-67-69/2023
48,72 € Jozef DUNCA Ministerstvo obrany SR
5. Jún 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20230605_kumar
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Lingraj Kumar
5. Jún 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 33NSP2000222
2022/62/C/CI
0,00 € Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
5. Jún 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20230605_romain
0,00 € Slovenská akadémia vied Bc. Audrey Maeva ROMAIN
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu č. 69/2023
568/2023
133,00 € Mesto Poprad Ružena Čonková
5. Jún 2023
Nájomná zmluva - dodatok č. 1/2023
5-2023
0,00 € Anna Zaťková Správa športových zariadení mesta Hriňová
5. Jún 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
102625/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Trnava
5. Jún 2023
nájomná zmluva
09/06/2023
0,00 € mesto Spišská Nová Ves Eva Kožárová