Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-133-00310
23-133-00310
15 000,00 € Solamente naturali - súbor pre starú hudbu Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-134-00560
23-134-00560
9 000,00 € GIG Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-134-00719
23-134-00719
9 500,00 € Slovenská jazzová spoločnosť Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-222-00476
23-222-00476
20 000,00 € Presahy o.z. Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-231-00422
23-231-00422
47 300,00 € o.z.DoSlov Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-232-00040
23-232-00040
5 000,00 € Gregor Agency – G.A. Records, s.r.o. Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-232-00445
23-232-00445
14 800,00 € Kultúrny spolok MLOKi Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-353-01984
23-353-01984
5 000,00 € Symposium Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-441-00643
23-441-00643
6 000,00 € Podpolianske osvetové stredisko Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-441-00677
23-441-00677
17 000,00 € Mesto Banská Bystrica Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-452-00932
23-452-00932
20 000,00 € Krajské kultúrne stredisko v Žiline Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-453-00833
23-453-00833
2 000,00 € Občianske združenie MUSA - Moderní Umeleckí Slovenskí Amatéri Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-453-01033
23-453-01033
4 000,00 € Občianske združenie OXYMORON Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
05/DV/2022
0,00 € BK Prešov, spol. s r.o. SOŠ dopravná
6. Február 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
09/DV/2022
0,00 € Volvo Group Slovakia, s.r.o. SOŠ dopravná
6. Február 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
08/DV/2022
0,00 € PGT, s.r.o. SOŠ dopravná
6. Február 2023
Zmluva o ubytovaní
ZML_358/2022
209,80 € Lišková Eva Mesto Myjava
6. Február 2023
Zmluva o nájme bytu
ZML_353/2022
216,00 € Balážová Nataša Mesto Myjava
6. Február 2023
Zmluva o nájme bytu
ZML_376/2022
240,00 € Molnár Ladislav Mesto Myjava
6. Február 2023
Zmluva o nájme bytu
ZML_379/2022
245,00 € Tököly Milan Mesto Myjava