Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 770
6600001686
0,00 € Helena Veisová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 565
6600001678
0,00 € Ladislav Hertneky MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 522
6600001691
0,00 € Mária Gerecová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1207
6600001681
0,00 € Zoltán Mihók MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 614
6600001687
0,00 € Štefan Korán, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 827
6600001679
0,00 € Silvia Caková MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 979
6600001680
0,00 € Zdenko Kundráth MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 826
6600001675
0,00 € Marta Caková MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 20
6600001677
0,00 € Mária Čontošová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 815
6600001689
0,00 € Peter Bodnár MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 741
6600001694
0,00 € Lenka Topolčanská, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 338
6600001692
0,00 € Paulina Zátorská MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 611
6600001693
0,00 € Jozef Korán MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 405
6600001685
0,00 € František Jakab MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 11
6600001676
0,00 € Alžbeta Bugošová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 96
6600001682
0,00 € Rudolf Balla Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1176
6600001684
0,00 € Mária Truhanová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 809
6600001688
0,00 € Bartolomej Boboňko MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1211
6600001690
0,00 € Beáta Pásztorová MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1067
6600001683
0,00 € Eva Ondová MH Teplárenský holding, a.s.