Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
UVVaUVTOS-00015/32-ZA-2024
2 241,66 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody MH Teplárenská holding, a.s.
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o užívaní kolektora č.249401772200
4600002760-01
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava MH Teplárenský holding, a.s.
28. Február 2024
Darovacia zmluva
6600001254
500,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave MH Teplárenský holding, a.s.
28. Február 2024
ZoPVS
234022-0000603592
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 46002184, zo dňa 07.februára 2020
46002184-01
0,00 € Cronos OD Košice s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 978
6600001296
0,00 € Beáta Kundráčová MH Teplárenský holding, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 890
6600001297
0,00 € Štefan Horváth MH Teplárenský holding, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 980
6600001289
0,00 € Marián Kundráth MH Teplárenský holding, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1162
6600001290
0,00 € František Tóth MH Teplárenský holding, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 998
6600001276
0,00 € Juraj Lengyel MH Teplárenský holding, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1020
6600001287
0,00 € Štefan Mrasko MH Teplárenský holding, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 872
6600001300
0,00 € Terézia Horňáková MH Teplárenský holding, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV-109
6600001283
0,00 € Kamila Benderová Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 586
6600001298
0,00 € Štefan Janovský Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 840
6600001294
0,00 € Agnesa Dudášová MH Teplárenský holding, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1057
6600001267
0,00 € Mária Nemcová MH Teplárenský holding, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1004
6600001264
0,00 € Andrej Leško MH Teplárenský holding, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 314
6600001274
0,00 € Viera Štefaňáková MH Teplárenský holding, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 608
6600001284
0,00 € Valéria Koczáková MH Teplárenský holding, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 807
6600001285
0,00 € Terézia Bičkošová MH Teplárenský holding, a.s.