Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva o prevode vlastníctva nebytových priestorov v dome
6600001257
120,00 € JADURO, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
21. Jún 2024
Zmluva o vydaní firemných kreditných kariet
6600001789
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
21. Jún 2024
priestory pre odovzdávaciu stanicu tepla
19/2024
19,36 € ZŠ s MŠ Kalinčiakova MH Teplárenský holding, a.s.
20. Jún 2024
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600001786
0,00 € IPECON, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
20. Jún 2024
Nájomná zmluva
6600001784
0,00 € DUGAPRINT, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
20. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
6600001174
2 689,99 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody MH Teplárenský holding, a.s.
20. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
6600001787
0,00 € KVETNICA, s.r.o.; BYTTERM, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
20. Jún 2024
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600001785
0,00 € IPECON, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
18. Jún 2024
Rámcová kúpna zmluva
6600001777
1 200,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
18. Jún 2024
Zmluva o nájme
6600001776
1 900,92 € Messer Tatragas, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
18. Jún 2024
Zmluva o poverení spracúvania osobných údajov
6600001780
0,00 € ASPECT-VYHNE, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
18. Jún 2024
Zmluva o úprave niektorých práv a povinností súvisiacich so záložným právom na pohľadávku z účtu v banke
6600001729
0,00 € Tatra banka, a.s.; Environmentálny fond MH Teplárenský holding, a.s.
18. Jún 2024
Rámcová zmluva
6600001781
1 050 546,96 € SoftwareONE Slovakia s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
14. Jún 2024
Dodatok č. 21/2024 k zmluve o dodávke plynu
4600001213-21
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
11. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
6600001775
0,00 € Pribinova 40, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
11. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
6600001774
0,00 € Eurovea 2, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
10. Jún 2024
Nájomná zmluva
6600001773
0,00 € Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12 MH Teplárenský holding, a.s.
10. Jún 2024
Kúpna zmluva, Dohoda o predkupnom práve
6600001772
3 191,00 € Mestská časť Bratislava - Nové Mesto MH Teplárenský holding, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o vydaní firemných kreditných kariet
6600001771
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena Číslo zmluvy: CPZA-MP-2023/006453
6600000775
425,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky MH Teplárenský holding, a.s.