Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
Kúpna zmluva
8800000809
123 160,00 € Todos s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
8. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV-1
6600000819
0,00 € GEOTERM KOŠICE, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
8. December 2023
Servisvá zmluva na zariadenia Dell
6600000817
22 380,00 € ARTINIT s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
8. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6600000315 zo dňa 29.11.2023
6600000315-01
0,00 € DELTA ONLINE spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
8. December 2023
ZMLUVA O DIELO
6600000803
327 600,00 € PPM Invest s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
8. December 2023
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia vykurovania v objekte budovy údržby"
6600000805
231 600,00 € TERMEL, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
8. December 2023
Rámcová zmluva o dielo
6600000804
72 000,00 € Ladislav Sztupák - L - stav MH Teplárenský holding, a.s.
8. December 2023
Kúpna zmluva
6600000808
260 352,00 € HCS Slovakia, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
7. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci a budúcej zmluve o dodávke a odbere paliva z 30.06.2022 v znení dodatku č. 1
6600000109-02
0,00 € GEOTERM KOŠICE, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
6. December 2023
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 6600000305 zo dňa 16.11.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.02.2023 a Dodatku č. 2 zo dňa 01.08.2023
6600000305-03 6600000647
0,00 € Hala 4 s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
6. December 2023
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 6600000661 zo dňa 27.07.2023 v znení dodatku č. 1 zo dňa 31.10.2023
6600000661-02
0,00 € Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
4. December 2023
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 30.06.2022 v znení dodatku č. 1
6600000107-02
36 000,00 € LEGATE, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
1. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti uzatvorenej dňa 26.04.2021, č. 965/2021
2105310006-01
0,00 € Mesto Martin MH Teplárenský holding, a.s.
1. December 2023
Kúpna zmluva
6600000800
3 600,00 € FINEP Jégeho alej a. s. MH Teplárenský holding, a.s.
30. November 2023
Zmluva o úprave niektorých práv a povinností súvisiacich so záložným právom na pohľadávku z účtu v banke
6600000787
0,00 € Tatra banka, a.s., Environmentálny fond MH Teplárenský holding, a.s.
30. November 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy Číslo 24ZVS00008343153
6600000795
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
30. November 2023
Zmluva o úprave niektorých práv a povinností súvisiacich so záložným právom na pohľadávku z účtu v banke
6600000786
0,00 € Tatra banka, a.s.;Environmentálny fond MH Teplárenský holding, a.s.
30. November 2023
Zmluva o úprave niektorých práv a povinností súvisiacich so záložným právom na pohľadávku z účtu v banke
6600000788
0,00 € Tatra banka, a.s.;Environmentálny fond MH Teplárenský holding, a.s.
30. November 2023
Nánrh zmluvy č.: CAL005855
6600000793
0,00 € BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
30. November 2023
Dohoda o zrušení Zmluvy o spolupráci zo dňa 01.10.2020
4600002484-D
0,00 € EQL group, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.