Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve zamestnancov Košického samosprávneho kraja
00160/03/2023/0040(995/7/2023/9)
72 500,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy Úradu Košického samosprávneho kraja so sídlom v Košiciach Košický samosprávny kraj
27. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
0000/2023/11/0010 (993/8/2023/37)
202 708,60 € STRABAG s.r.o. Košický samosprávny kraj
27. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 34/2023/VB
4646/2023/OSM-32760 (988/9/2023/92)
75,00 € Matúš Petroci, rod Petroci Košický samosprávny kraj
26. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
309/2023/OPaI-35620 (987/8/2023/36)
61 107,28 € Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Košický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
00005/03/2023/0026/2023 (974/7/2023/8)
42 000,00 € doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. Košický samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb dátového centra štátu č. SITB-OSK7-2023/001191-002
SITB_ZM_SITB-OSK7-2023-001191-002_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
21. September 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 16/2010/NZ zo dňa 30.6.2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.3.2012 a dodatku č. 2 zo dňa 20.11.2015
458/2023/OSM-36359 (966/9/2023/92)
0,00 € Súkromná spojená škola EDURAM Košický samosprávny kraj
21. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
9/2023/OPaI-34439 (965/8/2023/35)
547 177,33 € EUROVIA SK, a.s. Košický samosprávny kraj
19. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z314011ABW8/D02
00844/2023/ORRAN-32260 (963/10/2023/93)
2 030 554,71 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
18. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 37/2023/VB
716/2023/OSM-33729 (962/9/2023/91)
0,00 € Jozef Sukeník, rod. Sukeník, Ing. Veronika Sukeníková, rod. Spišaková Košický samosprávny kraj
18. September 2023
Nájomná zmluva - k.ú. Tepličany, Kostoľany nad Hornádom, Družstevná pri Hornáde, prenájom pozemkov za účelom realizácie cyklistickej cestičky v rámci stavby "Časť A.1 - úsek Eurovelo 11 v katastrálnom území Družstevná pri Hornáde"
2205/2023-KE
85,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Košický samosprávny kraj
13. September 2023
Dodatok č. 5 k protokolu o zverejní hnuteľných vecí do správy zo dňa 2711.2015
6263/2023/OSM-27376 (925/9/2023/90)
0,00 € HARMÓNIA - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Košický samosprávny kraj
8. September 2023
Zmluva o spolupráci
6905/2023/OddOPaZV (921/12/2023/2)
12 000,00 € Gréckokatolícka eparchia Košice Košický samosprávny kraj
7. September 2023
Kúpna zmluva
04528/2023/OSK-32603 (918/14/2023/96)
11 760,00 € Škola.sk, s.r.o. Košický samosprávny kraj
31. August 2023
Zmluva o dielo
914/10/2023/90 (00632/2023/ORRUPZP-36165)
238 800,00 € ENVIGEO, a.s. Košický samosprávny kraj
31. August 2023
Zmluva o dielo
913/10/2023/89 (02210/2023/ORRUPZP-35874)
572 400,00 € Valbek SK, s.r.o. Košický samosprávny kraj
31. August 2023
Nájomná zmluva
916/9/2023/87 (6631/2023/OSM-34259)
110,00 € Slovensklo- Ukrajinské centrum partnerstva Košický samosprávny kraj
31. August 2023
Nájomná zmluva
915/9/2023/86 (6435/2023/OSM-34257)
10,00 € Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra SR Košický samosprávny kraj
31. August 2023
Dodatok č. 2
917/9/2023/88 (6641/2023/OSM-35126)
0,00 € SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, SNV Košický samosprávny kraj
31. August 2023
Rámcová dohoda
Z20239278_Z
46 200,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Košický samosprávny kraj