Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Kúpna zmluva
498/2023
11 003,70 € TerMo, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
28. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02183/2023-PKZO-B40124/23.00
02183/2023-PKZO-B40124/23.00
693,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
20. September 2023
Dodatok č. 11 k poistnej zmluve 0109000553
483/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
20. September 2023
Dodatok č. 12 k poistnej zmluve 0109000553
484/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
19. September 2023
Dohoda o podmienkach odpojenia / zrušenia plynárenského zariadenia a úhrade ceny za plynárenské zariadenie
293/2023
686,16 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
18. September 2023
Dodatok č. 10 k poistnej zmluve 0109000553
481/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
13. September 2023
Poistná zmluva - Havarijné poistenie
2409205747
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Pečovská Nová Ves
13. September 2023
Poistná zmluva - Povinné zmluvné poistenie
2409205748
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Pečovská Nová Ves
13. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_544 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_544
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Pečovská Nová Ves
13. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_020 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_pop3MŠ_PKBB_020
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Pečovská Nová Ves
12. September 2023
Dodatok č. 03 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2021/004237 zo dňa 05.10.2021
DO3_SEP-IMRK3-2021/004237
59 492,20 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Pečovská Nová Ves
11. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239605_Z
32 981,01 € Motor-Car Prešov, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
31. August 2023
Zmluva o finančnom dare
382/2023
200,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
31. August 2023
Poistná zmluva - Individuálne cestovné poistenie
56885594
22,50 € Union poisťovňa, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
30. August 2023
Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Rekonštrukcia a modernizácia ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves - I. etapa
455/2023
6 880,00 € Ing. Marek Petrík - PROJEKCIA Obec Pečovská Nová Ves
28. August 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A22630711
445/2023-5
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
24. August 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/93/365
525 906,57 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
23. August 2023
Zmluva o dielo - Obnova multifunkčných ihrísk v obci Pečovská Nová Ves
449/2023
6 944,93 € VAAT spol. s r.o. Obec Pečovská Nová Ves
21. August 2023
Kúpna zmluva
Z20238868_Z
34 500,00 € IMPA Dolný Kubín, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
17. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLG1-72-74 zo dňa 28.11.2022 k dodatočnému poskytnutému príspevku
68/2023-2
117 081,10 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves