Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Poistná zmluva - Individuálne cestovné poistenie
22408912
33,60 € Union poisťovňa, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
16. Júl 2024
Zmluva č. 799/2024/OPR o poskytnutí dotácie
108/2024
3 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Pečovská Nová Ves
12. Júl 2024
ZMLUVA č. 799/2024/OPR o poskytnutí dotácie
799/2024/OPR
3 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Pečovská Nová Ves
10. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania
347/2024
0,00 € Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves Obec Pečovská Nová Ves
10. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb zo dňa 29.4.2021
348/2024
0,00 € Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves Obec Pečovská Nová Ves
18. Jún 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku C KN 59/4 v k. ú. Pečovská Nová Ves
327/2024
662,15 € Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-C 65/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves
288/2024
1,00 € Ing. Ondrej Hanušovský, Ing. Eva Myslivcová, Ing. Ján Hanušovský Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
298/2024
0,00 € MAPSFY s. r. o. Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-E 141 a KN-E 147 v k. ú. Pečovská Nová Ves
300/2024
1,00 € Marcel Kollár Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-C 87/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves
285/2024
1,00 € Stanislav Zubrický Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
297/2024
1 915,20 € MAPSFY s. r. o. Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-C 78/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves
280/2024
1,00 € Eva Michaliková Obec Pečovská Nová Ves
30. Máj 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-C 66/3 v k. ú. Pečovská Nová Ves
277/2024
1,00 € Henrich Kovaľ, Emília Kovaľová Obec Pečovská Nová Ves
29. Máj 2024
Dodatok č. 04 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2021/004237 z 5.10.2021, názov projektu: Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská Nová Ves, kód projektu v ITMS2014+: 312051AXB9
D04_SEP-IMRK3-2021/004237
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
13. Máj 2024
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004793 zo dňa 12. júla 2022, názov projektu: Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul., kód projektu v ITMS2014+: 312061BRA9
D01_SEP-IMRK2-2022-004793
Doplnená
130 673,96 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004793, názov projektu: Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul., kód projektu v ITMS2014+: 312061BRA9
513/2024
Doplnená
130 673,96 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
23. Apríl 2024
Dodatok č. 4/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2021/004237, názov projektu: Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK obce Pečovská Nová Ves, kód projektu v ITMS2014+: 312051AXB9
590/2024
0,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k pozemku KN-C 60/2 v k. ú. Pečovská Nová Ves
238/2024
1,00 € Marek Voľanský Obec Pečovská Nová Ves
22. Marec 2024
Zmluva č. 324 0824 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
196/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Pečovská Nová Ves
15. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o spolupráci uzatvorenej 8.11.2021
180/2024
0,00 € Marek Sirotňák - počítačové služby Obec Pečovská Nová Ves