Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Rámcová zmluva "na kúpu asfaltovej zálievky typu N2 spracúvanej za horúca"
BBRSC/03223/2024
268 800,00 € REKMA - Trading, spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
14. Máj 2024
Rámcová dohoda "Oleje, mazivá a špeciálne kvapaliny pre motorové vozidlá"
BBRSC/03218/2024
91 317,77 € SLOVNAFT, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
7. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Biznis NeT
BBRSC/03265/2024
621,60 € Slovak Telekom, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
2. Máj 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 14.02.2022
BBRSC/03053/2024
0,00 € Technické služby mesta Nová Baňa Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
2. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva "Farby pre vodorovné dopravné značenie"
BBRSC/02303/2024
182 856,00 € AxaltaPaint Service, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb "Poskytovanie servisných služieb existujúceho monitorovacieho systému GPS - Fleetware"
BBRSC/02873/2024
64 480,20 € DATACAR, spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda "Penetračný asfaltový lak Penetral ALP"
BBRSC/02872/2024
11 754,66 € PARAPETROL a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda "Nože pre traktorové kosačky"
BBRSC/02669/2024
83 762,59 € RG KOVO s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
15. Apríl 2024
Zmluva o platobnej karte
BBRSC/02758/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
BBRSC/02549/2024
25 920,00 € Asseco Central Europe, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
15. Apríl 2024
Rámcová dohoda "Cestné oceľové zvodidlá - systém NH4"
BBRSC/02593/2024
631 296,00 € HAKOM, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
12. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. BBRSC/01575/2024 "Chemický posypový materiál používaný na osyp v rámci zimnej údržby cestných komunikácií - Kúpa a dodanie rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl₂) v tuhej forme v balení "Big bag"
BBRSC/02722/2024
0,00 € EUROMAR spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Rámcová dohoda "Služby súvisiace s údržbou ciest"
BBRSC/02231/2024
0,00 € Sociálny podnik mesta Nová Baňa, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva "Ostatné farby a riedidlá"
BBRSC/02265/2024
95 312,53 € CHEMOLAK a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva "Cestné smerové stĺpiky"
BBRSC/02198/2024
462 720,00 € HATRICK, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb svisiacich s nadobúdaním a produkciou reportáží v rámci publikovania v internetovej televízií BYSTRICA SiTy
BBRSC/02594/2024
4 776,00 € Media City s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Rámcová dohoda "Služby súvisiace s údržbou ciest"
BBRSC/01152/2024
0,00 € KomPaS, s.r.o., r.s.p. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
BBRSC/01151/2024
0,00 € HARIKOE s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Rámcová dohoda "Služby súvisiace s údržbou ciest"
BBRSC/01051/2024
0,00 € POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
BBRSC/01153/2024
0,00 € KomPaS, s.r.o., r.s.p. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.