Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
PURCHASE CONTRACT concluded underthe provisions of Section 409 et seq of the Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended (hereinafter referred to as the “Commercial Code”
Z/2023/2984/II/FMFI/DEK
210 000,00 € Měřicí technika Morava s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. December 2023
ZMLUVA O DLHODOBOM NÁJME FLIAŠ číslo Hu- 23-12-02-DN-1
Z/2023/2976/IV/FMFI/DEK
207,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. December 2023
ZMLUVA O DLHODOBOM NÁJME FLIAŠ číslo Hu- 23-12-03-DN-1
Z/2023/2974/IV/FMFI/DEK
138,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. December 2023
ZMLUVA O DLHODOBOM NÁJME FLIAŠ číslo Hu- 23-12-01-DN-1
Z/2023/2975/IV/FMFI/DEK
897,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. December 2023
Dohoda o hosťovaní
Z/2023/2950/XIV/FMFI/DEK
27 375,00 € Bernard Gitura Kimani Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4. December 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/2951/I/FMFI/DEK
617,00 € Tomáš Kubla Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. November 2023
APPENDIX n.2. to TERMINATION OF THE PURCHASE CONTRACT
D/2023/2878/XI/FMFI/DEK
0,00 € EDLIN, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. November 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 5519002132 - Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
Z/2023/2856/III/FMFI/DEK
666,97 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. November 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. DS-FR-22-0017
D/2023/2850/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. November 2023
Zmluva o dielo 2023-01 -01_FMFI UK
Z/2023/2837/I/FMFI/DEK
8 949,80 € SEKOM, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. November 2023
Dohoda o hosťovaní
Z/2023/2825/XIV/FMFI/DEK
1 400,00 € Dhanada Vanibhapeedikayil Sukumaran Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
20. November 2023
Zmluva č. 2023VZDinst009 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
Z/2023/2806/XIV/FMFI/DEK
4 000,00 € Nadácia Tatra banky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. November 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Z/2023/2790/IX/FMFI/DEK
125,00 € Budúca Generácia Európy, o.z. (b.n. Future Generation Európe) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
14. November 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/2779/I/FMFI/DEK
150,00 € prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. November 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/2764/I/FMFI/DEK
200,00 € Prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. November 2023
Dohoda o hosťovaní / Hosting Agreement
Z/2023/2765/XIV/FMFI/DEK
27 375,00 € Shasha Zheng, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. November 2023
Dohoda o hosťovaní
Z/2023/2742/XIV/FMFI/DEK
1 800,00 € Dr. Imane Moumene Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
Z/2023/2728/III/FMFI/DEK
37 920,00 € KVANT spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8. November 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-FR-22-0014
D/2023/2705/XI/FMFI/DEK
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. November 2023
Servisná zmluva č. TZ/24/0039
Z/2023/2684/III/FMFI/DEK
2 293,00 € Siemens s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky