Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN
Z/2022/1862/XI/FMFI/DEK
328 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja NA62 CERN
Z/2022/1863/XI/FMFI/DEK
51 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ISOLDE CERN
Z/2022/1864/XI/FMFI/DEK
40 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ATLAS CERN
Z/2022/1866/XI/FMFI/DEK
509 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9.
August
2022
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0105
Z/2022/1860/IX/FMFI/DEK
69 983,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9.
August
2022
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0105
Z/2022/1859/IX/FMFI/DEK
93 680,00 € Ústav merania SAV, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8.
August
2022
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0042
Z/2022/1839/XI/FMFI/DEK
72 000,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8.
August
2022
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0042
Z/2022/1840/XI/FMFI/DEK
85 458,00 € Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
August
2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0105
Z/2022/1780/XI/FMFI/DEK
249 676,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1.
August
2022
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O PARTNERSTVE
D/2022/1771/XI/FMFI/DEK
0,00 € STATON, s.r.o., Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1.
August
2022
Zmluva o dielo
Z/2022/1774/I/FMFI/DEK
11 301,60 € ILAB, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1.
August
2022
Dohoda o hosťovaní / Hosting Agreement
Z/2022/1772/XIV/FMFI/DEK
1 400,00 € Dr. Emmanuel Asamoah Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1.
August
2022
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2022/759/III/RUK/OCOZ
CZ/2022/1773/III/FMFI/DEK
14 796,52 € Up Déjeuner, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26.
Júl
2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z/2022/1073/II/FMFI/OCOZ
D/2022/1742/II/FMFI/OCOZ
0,00 € NABIMEX, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26.
Júl
2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0147
Z/2022/1743/XI/FMFI/DEK
190 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26.
Júl
2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0356
Z/2022/1744/XI/FMFI/DEK
202 176,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26.
Júl
2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0042
Z/2022/1741/XI/FMFI/DEK
247 458,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26.
Júl
2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0053
Z/2022/1739/XI/FMFI/DEK
249 600,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
26.
Júl
2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-UA-21-0009
D/2022/1740/XI/FMFI/DEK
10 350,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25.
Júl
2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0377
Z/2022/1734/XI/FMFI/DEK
155 600,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »