Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Máj
2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 17/2022
103/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Simona Záležáková
19.
Máj
2022
Dodatok č.19 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4004NFAL000117
101/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Union zdravotná poisťovňa, a.s.
16.
Máj
2022
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU č. 243/2022
100/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
16.
Máj
2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 249/2022
99/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
5.
Máj
2022
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000518 Dodatok č. 19
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
5.
Máj
2022
Nájomná zmluva 9/2022
96/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Adéla Kilimajerová
3.
Máj
2022
Nájomná zmluva 8/2022
95/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ladislav Góra
2.
Máj
2022
Zmluva o poskytovaní sterilizačných služieb
94/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MEDCHIR s.r.o.
25.
Apríl
2022
Dodatok č. 19 k zmluve č.62NFAS000518
87/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
21.
Apríl
2022
Zmluva o poskytovaní sterilizačných služieb
84/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Mária Balázs s.r.o.
20.
Apríl
2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 16/2022
81/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Juraj Čuboň
20.
Apríl
2022
Zmluva o špecializačnej príprave lekára pri absolvovaní študijného pobytu č. 08/2022
80/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
31.
Marec
2022
Zmluva o uchovávaní liekov č.2113/2011
74/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
31.
Marec
2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 11/2022
67/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Martina Beňová
30.
Marec
2022
MANDÁTNA ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE ODDLŽENIA č. 262/2022
62/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
30.
Marec
2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 15/2022
64/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Petra Ruščáková
30.
Marec
2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 14/2022
63/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Bence Tóth
29.
Marec
2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 06/2022
60/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Gabriela Benczová
29.
Marec
2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 07/2022
58/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Bianka Górová
29.
Marec
2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 05/2022
59/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Lenka Malíková
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »