Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 18032024
18032024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Martin Benč
12. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 25012024
18032024/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Silvia Lovásová
12. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie v rámci rezidentského štúdia zdravotníckeho pracovníka
12042024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Bianka Forró
12. Apríl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 23012024
23012024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Dávid Anda
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 11/2023
11042024
8 664,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Československá obchodná banka, a.s.
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 29012024
29012024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Valéria Farkasová
22. Marec 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000723 Dodatok č. 3
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
11. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 27022024/1
27022024/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Laura Mellenová
11. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 01032024/1
01032024/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Jennifer Ima Demendi
28. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 27022024
27022024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ing. Kristína Ďuricová
21. Február 2024
Zmluva o prevode správy č. 30012024
30012024
11 492,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
20. Február 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000723 Dodatok č. 2
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20. Február 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000723 Dodatok č. 1
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20. Február 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000723 Dodatok č. 1
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16. Február 2024
Zmluva o prevode správy č.30012024
12/2024
11 492,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
15. Február 2024
Zmluva o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
Z/2024/269/IX/LF/SS
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
13. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 07022024
07022024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Dajana Dragúňová
13. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 25012024
25012024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Lesia Ďurišová
13. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie r. č. 05022024
05022024
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Michaela Sedlár
13. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie r. č. 05022024/1
05022024/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Vladislava Marhevková