Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 99/2021/HY
1546/2022/NPPC-VÚŽV
12 461,75 € RAB s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 62/2021/HY
1063/2022/NPPC-VUŽV
19 042,63 € KOMES PLUS, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 51/2021/HY
1062/2022/NPPC-VUŽV
411,60 € Ing. Ádám Gyuricky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 64/2021/HY
1057/2022/NPPC-VUŽV
254,80 € Ľudovít Szelle SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 68/2021/HY
1061/2022/NPPC-VUŽV
125,89 € Ing. Mária Duláková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 98/2021/HY
5083/2021/NPPC-VÚŽV
28 093,50 € ProOvo, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 72/2021/HY
5075/2021/NPPC-VÚŽV
92,12 € Mgr. Eva Babičová, SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 74/2021/HY
116/2022/NPPC-VUŽV
3 869,35 € Morky Petránek s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 69/2021/HY
117/2022/NPPC-VUŽV
702,06 € Mariana Bercíková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 37/2021/HY
5064/2021/NPPC-VÚŽV
3 834,92 € GALLINA TRADE, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 106/2021/HY
61/2022/NPPC-VUŽV
4 200,00 € RS Farma, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 107/2021/HY
118/2022/NPPC-VUŽV
108 896,87 € SHP a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 14/2021/HY
177/2022/NPPC-VUŽV
3 546,83 € AgroSeed ,s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 73/2021/HY
59/2022/NPPC-VUŽV
4 061,61 € Michal Rešetár Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 117/2021/HY
5035/2021/NPPC-VÚŽV
1 019,34 € VKT trade, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 97/2021/HY
5/2022/NPPC-VUŽV
5 300,44 € Profi ML s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 94/2021/HY
60/2022/NPPC-VUŽV
10 096,84 € Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 65/2021/HY
5007/2021/NPPC-VÚŽV
11 393,83 € MADOS, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 6/2021/HY
5034/2021/NPPC-VÚŽV
3 682,59 € AGRO-hydiny Godány, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 118/2021/HY
5027/2021/NPPC-VÚŽV
47 733,39 € Vojka Farm, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum