Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Náj.zmluva SNB
102/2022
0,00 € Ondrej Horváth Obec Veľká Ida
27. Január 2023
Náj.zmluva SNB
112/2022
0,00 € Dávid Kuru Obec Veľká Ida
27. Január 2023
Náj.zmluva SNB
114/2022
0,00 € Jaroslav Jano Obec Veľká Ida
27. Január 2023
Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
5
65,00 € Mesto Sečovce Obec Veľké Ozorovce
27. Január 2023
Zmluva o dielo
POZ 49/2023
34 560,00 € Medtronic Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
27. Január 2023
zmluva o pedagogickej praxi
7/23
0,00 € Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Univerzita Komenského BA, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. Január 2023
zmluva o nájme N5/2023
1/2023
162,00 € Základná škola s materskou školou Centrum voľného času DÚHA
27. Január 2023
zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
3/2023
65,00 € Obec Bojničky Centrum voľného času DÚHA
27. Január 2023
zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
5/2023
105,00 € Obec Horné Zelenice Centrum voľného času DÚHA
27. Január 2023
zmluva č. 2023/18 o organizovaní, riadení a fin. zabezpečení olympiády MO ZŠ
6/2023
236,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trnave Centrum voľného času DÚHA
27. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BA 271/5-987/2023/0820036-Nzpk
700,00 € Ministerstvo obrany SR Kultúrne centrum Sihoť , občianske združenie
27. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
171/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
27. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
169/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Marmoľová
27. Január 2023
Zmluva o nájme
2791/2023/OSK-348 (93/14/2023/39)
0,00 € Správa telovýchovných zariadení Košický samosprávny kraj
27. Január 2023
Agreement for theatrical performances
1142/B/2022
0,00 € Boosey & Hawkes Music Publishers Limited Slovenské národné divadlo
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-432/2023
0,00 € Mgr. Kosorínova Jarmila Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. Január 2023
Nájomná zmluva č. 1/2023
Z1233/2023-1
0,00 € Občianske združenie FFF-friends Slovenská národná galéria
27. Január 2023
Zmluva č. 123026419 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2023/SL/GL/Z/2
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Obec Slovenská Ľupča
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2023 - ZO SZPB Strelníky
DOT 2023/02
350,00 € Obec Strelníky Základná organizácia SZPB Strelníky
27. Január 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru
27.01.2023-1
10,00 € Ballay Pavol Obec Dolný Hričov