Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7818/2021-950
50 000,00 € MANA, s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
6.
December
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7778/2021-950
34 938,00 € HIDDEN MUSIC AGENCY s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
6.
December
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7831/2021-950
50 000,00 € FRAGILE, s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
6.
December
2021
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2098073
150,00 € Pokorný Peter Rozhlas a televízia Slovenska
6.
December
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2098189
50,00 € Janoska Tibor Rozhlas a televízia Slovenska
6.
December
2021
Zmluva o udelení práv k audiovizuálnemu dielu
ZM2027863
0,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Rozhlas a televízia Slovenska
6.
December
2021
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
ZM2027525
20 800,00 € European Media Centre Rozhlas a televízia Slovenska
6.
December
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2098403
300,00 € Tothová Jarmila Rozhlas a televízia Slovenska
6.
December
2021
Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov
ZM2028058
23 400,00 € SAS TF1 STUDIO Rozhlas a televízia Slovenska
6.
December
2021
Zmluva o zabezpečení umeleckého hosťovania výkonného umelca ZUHo č,5/2021-AG
10-877/21
0,00 € Hotsky s.r.o. Štátne divadlo Košice
6.
December
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.bVzS-18-544/2021
28,76 € Miroslav KOPNICKÝ Ministerstvo obrany SR
6.
December
2021
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA
ZM2028167
480,00 € TATRA ABB, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6.
December
2021
Zmluva o vytvorení AVD a udelení licencie na jeho použitie
ZM2028149
1 728,00 € PME CREW s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6.
December
2021
Dodatok k DoC VP
0100794204
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
6.
December
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/27/054/256
0,00 € DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
6.
December
2021
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
21/19/060/167
1 067,03 € Jozef Grežďo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
6.
December
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/35/54E/1495
0,00 € Zuzana Hroncová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
6.
December
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/10/54E/1043
0,00 € Adrian Sumera AS Technik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
6.
December
2021
Kúpna zmluva č.55/04/22/2021 - Verejná dražba dreva
5109/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice UDAVA a.s.
6.
December
2021
Komisionárska zmluva
SNM-GR-INÉ-2021/2321
0,00 € Vzdavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »