Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
August
2022
Darovacia zmluva
SNM-SNR-DZ-2022/2188
0,00 € Mgr. Milada Ferjenčíková, rod. Svikruhová Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave
12.
August
2022
Zmluva o dielo_licenčná zmluva_Thomas Guignard_Canada
07/2022
0,00 € Thomas Guignard Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
12.
August
2022
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
37/2022
300,00 € RNDr. Svetozár Štefeček Slovenská ústredná hvezdáreň
12.
August
2022
Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých 722.05.2008
9/2022
62,46 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Ráztoka
12.
August
2022
20220604
20220604
973,88 € Arcidiecézna charita Košice Mesto Michalovce
12.
August
2022
Kúpna zmluva
29/2022
960,12 € Obec Slovenské Nové Mesto Ján Lichvár a Anna Lichvárová
12.
August
2022
hromadná licenčná zmluva č.VP/22/39024/022
22500222
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
12.
August
2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti_Damek Adam
85/2022
0,00 € Bc. Adam Damek Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
12.
August
2022
20220601
20220601
973,88 € Arcidiecézna charita Košice Mesto Michalovce
12.
August
2022
Zmluva o jednorazovom podnájme nebytových priestorov
MKP-N/22/010
0,00 € Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. KLS spol. s r.o.
12.
August
2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 196/ST
2022/024
0,00 € Obec Tvarožná Peter Madeja
12.
August
2022
Príloha c.2 Zmluvy o združenej dodávke elektriny (Zmluvy o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku) c. 21/2021/ŠVPÚ/GR
46/2022/ŠVPÚ/GR
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Štátny veterinárny a potravinový ústav
12.
August
2022
„I/11 Radoľa – most 229 “
886/6431/2022
903 905,28 € STRABAG s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
12.
August
2022
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2022/0771
2022/0771
2 200,00 € OZ BeeN Trenčiansky samosprávny kraj
12.
August
2022
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
TRS-Ocú-205/2022-753
2 400,00 € N.M.-Audit, spol. s r.o. Obec Trstín
12.
August
2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
2/2022/PREV
0,00 € Matica slovenská Slovenská národná knižnica
12.
August
2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
SNM-BOJ-DHZ-2022/2225
0,00 € Bieliková Martina Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
12.
August
2022
Lackovský košík - vystúpenie dievčenského tria
37/2022
50,00 € Zuzana Horanská Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
12.
August
2022
Ružbašské trhy folklóru - konferans
33/2022
150,00 € JUDr. Katarína Tomesová Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
12.
August
2022
Lackovský košík - vystúpenie sólistky
39/2022
50,00 € Mária Špirková Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »