Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dohoda – Erasmus+ mobilita jednotlivca na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024
180040/535/2023
1 003,00 € Katarína Seresová Ekonomická univerzita v Bratislave
29. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
OZ_180/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Topolčany
29. November 2023
Zmluva o nájme HM č. 60
63/2023/O
1,65 € Obec Vikartovce, Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce Anna Pačajová
29. November 2023
Nájomná zmluva 17/4/2023
17/4/2023
0,00 € Ivan Leitman Obec Nedožery - Brezany
29. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
440/2023
0,00 € Lollok Marek Divadelný ústav
29. November 2023
Darovacia zmluva
0012/2023
330,00 € MUDr. Zuzana Vrabcová Okuliarová Gymnázium Jozefa Lettricha
29. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
385/2023
15,00 € Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika ZŠ Zlatá 2, Rožňava
29. November 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb ,,Manažment údajov mesta Lučenec-externý manažment "
647/2023
10 044,00 € EUPC s. r. o. Mesto Lučenec
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - revízie a opravy elektrických zariadení
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € Elektroslužby M+S s.r.o. Základná škola, Pribinova 34, Trebišov
29. November 2023
Dohoda – Erasmus+ mobilita jednotlivca na výučbu/školenie, Akademický rok: 2023/2024
180040/529/2023
1 480,00 € Denisa Čiderová Ekonomická univerzita v Bratislave
29. November 2023
DODATOK č. 10/2023 k Zmluve č. 23/2017/BAH-DSS/C
DODATOK č. 10/2023 k Zmluve č. 23/2017/BAH-DSS/C
634,34 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Trnavský samosprávny kraj
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1
500,00 € Ing. Peter Kobzoš Obec Černochov
29. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/35/010/101
0,00 € Obec Nižné Ladičkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
29. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/14/010/34
0,00 € Obec Martovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
29. November 2023
Kúpna zmluva č. 1059/2023
1059/2023
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. František
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
171/2023
0,00 € Peter Marciňák Nadácia Košického samosprávneho kraja
29. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
Z557/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Radka Remšíková
29. November 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
28112023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava
29. November 2023
Dohoda o spolupráci č. 2/2023
2/2023
50,00 € Ján Božík Obec Kurimka
29. November 2023
Príkazná zmluva na vykonávanie zimnej údržby chodníkov v meste Košice v zimnom období 2023/2024 - VZP sú zverejnené pri zmluve č. 2023002313
2023002997
0,00 € Marko Valéria Mesto Košice