Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
553/2021/243287572
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Nemcová Eva
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
256/2021/243248991
65,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Šenkarčin Matej
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
407/2021/243271054
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Bobček Lukáš
17.
September
2021
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0359 - Zhotovenie stavby Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina II. etapa km 4,7-7,3 v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
DZM/2017/0359/0005
0,00 € D1LL Metrostav - Metrostav DS (vedúci člen: Metrostav DS a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/38/54E/2304 zo dňa 05.08.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/38/54E/2304 zo dňa 05.08.2020
0,00 € Slavomír Žuravčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
17.
September
2021
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/05/54E/1073
0,00 € Richard Pudmerický - PR Cars Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
17.
September
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0230
A/723/2021
176 616,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Chemický ústav Slovenská akadémia vied
17.
September
2021
Accommodation Agreement
114 (21-34) /2021/UVLF
1 253,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
17.
September
2021
Zmluva o ubytovaní
117-2021
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Lucia Hampachelová
17.
September
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0359 - Zhotovenie stavby Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina II. etapa km 4,7-7,3 v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
DZM/2017/0359/0003
0,00 € D1LL Metrostav - Metrostav DS (vedúci člen: Metrostav DS a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
September
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
62598
1 475,00 € Radoslav Vaščák, Dominika Vaščáková r.Bartošová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
September
2021
Dohoda o uznaní dlhu č. 805866194-2-2021-DUD
805866194-2-2021-DUD
268,40 € Železnice Slovenskej republiky Martin Teren
17.
September
2021
Príkazná zmluva
331/2021
0,00 € Ján Kyncl Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
17.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/29/54E/881/D
0,00 € Martin Skrutek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
17.
September
2021
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 68/2019
184/2021
926 250,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
17.
September
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 330/2010
ZML_508_2021
0,00 € Jana Dzubaiová Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
17.
September
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2096062
40,00 € Kautmanová Ivona Rozhlas a televízia Slovenska
17.
September
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
rmo-112 - 234 / 2021
9,30 € Andrej PAZERA Ministerstvo obrany SR
17.
September
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
145/2021-2060-4233-ASH9
192 994,53 € 3SC, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
September
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. POH/2021/18/BB
POH/2021/18/BB
1 450,00 € Katarína Hossová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »