Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
66972-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Samuel Dutka
4. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 33/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 33/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Ing. Ján Gondek Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Dodatok č. 2/2023/Pú k Zmluve č. 53/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 2/2023/Pú k Zmluve č. 53/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Alica Vajdová Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva
20/2023
1 740,39 € BELSPOL SP, s.r.o. Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, Brezno
4. Február 2023
Zmluva jednorázová č. JZ - 2023003
5/2023
1 235,00 € Authentica - Kultúra bez hraníc Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára-Csaplár Benedek VMK
4. Február 2023
Dohoda uzatvorená medzi Zamestnaneckou dôverníčkou pri ŠUP Banská Štiavnica a ŠUP B. Štiavnica
Zmluva č. 1/2023
0,00 € Zamestnanecká dôverníčka pri ŠUP B. Štiavnica Škola umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica
4. Február 2023
Dohoda uzatvorená medzi Zamestnaneckou dôverníčkou pri Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho a SPŠ S. MIkovíniho
Zmluva č. 2/2023
0,00 € Zamestnanecká dôverníčka pri SPŠ S. Mikovíniho Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica
4. Február 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme pozemku 31/2017
31/2017-D
44,20 € E.P. Mesto Štúrovo
4. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022010
202300105/2023
1 935,60 € ISPA, spol. s r.o. Mesto Prešov
4. Február 2023
podpora starostlivosti a inkluzívneho vzdelávania detí cudzincov
2/2023
880,00 € Inklucentrum- Centrum inkluzív Základná škola Černyševského
4. Február 2023
Zmluva o prenájme - február 2023 – 12 hodín
ZŠBAHC4/S-2023/043/02/2
12,00 € Benitim OZ Dana Becová
4. Február 2023
Dodatok č. 5/2023/Pú k Zmluve č. 31/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 5/2023/Pú k Zmluve č. 31/2020/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Gabriela Novodomská Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Služby pevnej siete Magio internet
9937085952
0,00 € Slovak Telekom MS Cesta k vodojemu 386/4, Žilina
4. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 58/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 58/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Anna Lauková Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Dodatok č. 6/2023/Pú k Zmluve č. 48/2021/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 6/2023/Pú k Zmluve č. 48/2021/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Ján Oláh Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Dodatok č. 2/2023/Pú k Zmluve č. 51/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 2/2023/Pú k Zmluve č. 51/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Obec Breznička Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 56/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 56/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Bc. Pavol Ďurica Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 59/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 59/2022/Pú o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Ivan Marko Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
4. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva
29/2023
430,78 € Selčianske, s.r.o. Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, Brezno
4. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva
23/2023
1 158,67 € Roľnícke družstvo Ďumbier Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, Brezno