Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Darovacia zmluva č.13/5/2024
ZS-LIK-S2024/00011-014
33,54 € Mondi SCP, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 480, Likavka
22. Máj 2024
Zmluva o prevádzke prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv
35-2024
590,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Sása
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01714
2024-390-FIN
2 700,00 € Beachvolleyball club Bratislava Bratislavský samosprávny kraj
22. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04539-Z
SPO-V04-04539-Z
19 000,00 € Ing. Štefan Oles Slovenská agentúra životného prostredia
22. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/30/054/992
131,88 € Obec Gemerský Sad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
22. Máj 2024
Zmluva na poskytovanie služieb
ALTHEA-EL4/1-120/2024
0,00 € Bosnian British Service d.o.o. Ministerstvo obrany SR
22. Máj 2024
Paravány na klientské pracovisko
OBJ_131_2024
1 117,72 € V-H-Č STOLÁRSTVO s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
22. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
313/2024/OMM
120,00 € Jaroslav Vašík Mesto Vranov nad Topľou
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01622
2024-392-FIN
3 000,00 € Centrum duševnej podpory s. r. o. Bratislavský samosprávny kraj
22. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09856-Z
SPO-V04-09856-Z
19 000,00 € Juraj Šuraba Slovenská agentúra životného prostredia
22. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prevádzky
04_2024
0,00 € Mesto Považská Bystrica Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
22. Máj 2024
Príkazná zmluva
ZM24038
0,00 € RNDr. Radovan Černák, PhD Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o.
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 842320055-2-2024 - NZNP
842320055-2-2024 - NZNP
6 851,00 € Železnice Slovenskej republiky BONTE 2GO s.r.o.
22. Máj 2024
Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia
406/Č/2024
0,00 € Slovenské národné divadlo Slovo 21, z.s.
22. Máj 2024
Prenájom priestoru na cyklické podujatia dlhodobého charakteru
01/2024 zmluva o nájme
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Štúrovo Tünde Molnárová
22. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie č. Z/2021/10/004/Gnj
OcÚK-Z/96/2024
0,00 € Nuaktiv, s.r.o. Obec Kostolná - Záriečie
22. Máj 2024
Dohoda o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
2024
0,00 € KVETY BÁRA, Nora Minárová Technické služby mesta Zlaté Moravce
22. Máj 2024
Dodatok k zmluve o spolupráci pri odchyte túlavých psov
07/2024
0,00 € Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci Obec Kosihy nad Ipľom
22. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/32/54X/2
7 911,18 € FIOSS, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
22. Máj 2024
Kúpna zmluva 1
Kúpna Zmluva 1
32 405,00 € Ladislav Pidima Obec Mýtne Ludany