Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K331-223-14 zo dňa 18.5.2018
284/2023
453 687,91 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302071CPW8-76-93
689/2023
75 583,09 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
24. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z311071CGH7
453/2023
359 353,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Senica
24. Marec 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041P749-431-16 zo dňa 30.8.2018
702/2023
314 858,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hronsek
24. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
604/2023
29 789,65 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trnava
24. Marec 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené k vyúčtovaniu č. 235 / 2023
235/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Lucia Rosoľanková, Mgr.
24. Marec 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNANCA ZA HODNOTY ZVERENÉ K VYÚČTOVANIU
118/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Lucia Schnablová
24. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z311070CIN9
705/2023
172 673,85 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Sabinov
24. Marec 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011APZ1-121-48 zo dňa 06.12.2021
706/2023
1 949 097,67 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
23. Marec 2023
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
510/2023
4 929 560,06 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
23. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
693/2023
138 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
23. Marec 2023
DOHODA O SPLÁTKACH
388/2023
171 627,38 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Čierna
23. Marec 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
491/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Jozef Môcik
23. Marec 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
600/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Milan Lesňák
23. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
696/2023
243 946,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Veľké Ripňany
23. Marec 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J363-223-14 zo dňa 2.5.2018
698/2023
418 889,13 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Žilinský samosprávny kraj
23. Marec 2023
DODATOK Č. 3/Č. 199/2023 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA
199/2023
1 769 022,16 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stadtgemeinde Hollabrunn
23. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I772-222-13 zo dňa 23.10.2019
700/2023
170 322,64 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Ružomberok
22. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z311071CLA3
465/2023
198 566,27 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky DataCentrum
22. Marec 2023
ADDENDUM No. 3 to TA SUBSIDY CONTRACT
410/2023
0,00 € Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky