Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
20240219_Biodiversa_Pilot 2
0,00 € CBRB SAV v.v.i. , UKE SAV v.v.i. Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Baca_CEMEA_2024
0,00 € Ing. Ľuboš Bača, PhD. Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Jurkiewiczova_CEMEA_2024
0,00 € Ing. Romana Jurkiewiczová Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Simancik_CEMEA_2024
0,00 € Dr. Ing. František Simančík Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Hrasko_UVZ_2024
0,00 € RNDr. Ľubomír Hraško, PhD. Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Jurkiewiczova_UVZ_2024
0,00 € Ing. Romana Jurkiewiczová Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Simancik_UVZ_2024
0,00 € Dr. Ing. František Simančík Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Jurkiewiczova_UMV_2024
0,00 € Ing. Romana Jurkiewiczová Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Simancik_UMV_2024
0,00 € Dr. Ing. František Simančík Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Sovak_UMV_2024
0,00 € prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Jurkiewiczova_FU_2024
0,00 € Ing. Romana Jurkiewiczová Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Necas_FU_2024
0,00 € prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Samuely_FU_2024
0,00 € prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Jurkiewiczova_UMMS_2024
0,00 € Ing. Romana Jurkiewiczová Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Noga_UMMS_2024
0,00 € Ing. Pavol Noga, PhD. Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Samuely_UMMS_2024
0,00 € prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Jurkiewiczova_ElU_2024
0,00 € Ing. Romana Jurkiewiczová Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Samuely_ElU_2024
0,00 € prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Stopjakova_EIU_2024
0,00 € prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Budinska_MU_2024
0,00 € Ing. Ivana Budinská, PhD. Slovenská akadémia vied