Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
569 HM 2027/1/01314
30,00 € Mesto Sládkovičovo Tibor Kišš
2. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
604 HM 2026/2/00901
35,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Krišková
14. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
678 HM 2026/1/00224
35,00 € Mesto Sládkovičovo Margita Šalátová
29. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
717 HM 2025/1/01229
35,00 € Mesto Sládkovičovo Terézia Miklosová
16. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
681 HM 2024/2/00202
35,00 € Mesto Sládkovičovo Marta Kneblová
27. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
712 HM 2023/2/00564
35,00 € Mesto Sládkovičovo Marta Horváthová
22. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
627 HM 2024/1/00665
15,00 € Mesto Sládkovičovo Ľudmila Ostererová
10. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
624 HM 2024/1/00278
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Pšenková
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
670 HM 2023/2/00350
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Pethő
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
598 HM 2023/2/00517
35,00 € Mesto Sládkovičovo Sylvia Cichová
22. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
706 HM 2023/1/00209
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ema Bondorová
29. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
718 HM 2023/1/F1229
15,00 € Mesto Sládkovičovo Terézia Miklosová
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
669 HM 2023/1/01193
15,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Križanová
28. September 2023
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2020
217/2023
0,00 € Laurand Trade, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
28. September 2023
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 460-6-2019
218/2023
0,00 € SMINLO, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
28. September 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/7
220/2023
155,95 € Anetta Román Mesto Sládkovičovo
28. September 2023
Nájomná zmluva č. 460-2-2023
219/2023
192,32 € East-Personal SK s.r.o. Mesto Sládkovičovo
28. September 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/1 na opakovaný nájom č. 4
221/2023
222,74 € Katarína Svobodová Mesto Sládkovičovo
27. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
707 HM 2023/2/C0044
35,00 € Mesto Sládkovičovo Oľga Farkašová
27. September 2023
Nájomná zmluva
216/2023
1,00 € Mesto Sládkovičovo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky