Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
569 HM 2027/1/01314
30,00 € Mesto Sládkovičovo Tibor Kišš
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
796 HM 2027/2/00373
35,00 € Mesto Sládkovičovo Katarína Mišovičová
2. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
604 HM 2026/2/00901
35,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Krišková
14. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
678 HM 2026/1/00224
35,00 € Mesto Sládkovičovo Margita Šalátová
29. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
717 HM 2025/1/01229
35,00 € Mesto Sládkovičovo Terézia Miklosová
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
743 HM 2025/1/00501
35,00 € Mesto Sládkovičovo Karol Hrbán ml.
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
782 HM 2025/1/01320
35,00 € Mesto Sládkovičovo Hermína Zelmanová
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
738 HM 2024/2/C0009
30,00 € Mesto Sládkovičovo Zoltán Hupka
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
742 HM 2024/2/00260
15,00 € Mesto Sládkovičovo Karol Hrbán ml.
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
774 HM 2024/2/00033
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Gulyas
6. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
813 HM 2024/1/01245
15,00 € Mesto Sládkovičovo Marta Brocká
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
806 HM 2024/2/C0128
15,00 € Mesto Sládkovičovo Jarmila Blašková
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
802 HM 2024/2/00967
15,00 € Mesto Sládkovičovo Jolana Pelecová
21. Jún 2024
Dodatok č. 25
139/2024
5 580,00 € Mesto Sládkovičovo Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
21. Jún 2024
Dodatok č. 26
140/2024
2 500,00 € Mesto Sládkovičovo Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
21. Jún 2024
Dodatok č. 27
141/2024
15 961,64 € Mesto Sládkovičovo Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
21. Jún 2024
Dodatok č. 28
142/2024
5 998,33 € Mesto Sládkovičovo Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
20. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
815 HM 2024/2/C0104
35,00 € Mesto Sládkovičovo Imrich Šimko
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
807 HM 2024/2/00500
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Varjúová
19. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 405/207/10 na opakovaný nájom č. 3
138/2024
168,15 € Zuzana Jelínková Mesto Sládkovičovo