Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
569 HM 2027/1/01314
30,00 € Mesto Sládkovičovo Tibor Kišš
2. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
604 HM 2026/2/00901
35,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Krišková
22. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
627 HM 2024/1/00665
15,00 € Mesto Sládkovičovo Ľudmila Ostererová
10. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
624 HM 2024/1/00278
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Pšenková
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
598 HM 2023/2/00517
35,00 € Mesto Sládkovičovo Sylvia Cichová
10. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
635 HM 2023/2/00489
15,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Čanová
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
599 HM 2023/1/00894
35,00 € Mesto Sládkovičovo Sylvia Cichová
3. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
584 HM 2023/1/00804
15,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Chovancová
9. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
662 HM 2023/1/00009
15,00 € Mesto Sládkovičovo Vladimír Čambál
9. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
661 HM 2023/1/00944
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Čambálová
23. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/11
66/2023
262,74 € Mesto Sládkovičovo Toth Attila Iozsef
21. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/18 na opakovaný nájom č. 3
64/2023
292,74 € Mesto Sládkovičovo Alojz Grunza
21. Marec 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického miesta žiadateľa do distribučnej sústavy
65/2023
273,02 € Mesto Sládkovičovo Západoslovenská distribučná a.s.
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
74/2023
1 000,00 € Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Sládkovičovo Mesto Sládkovičovo
28. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
652 HM 2023/2/00404
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Lizáková
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
63/2023
250,00 € Mesto Sládkovičovo Stella Production, s.r.o., Bratislava
15. Marec 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
58/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Divadlo komédie
15. Marec 2023
Dodatok č. 14 k Nájomnej zmluve
59/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo H.M.M. Slovakia, s.r.o.
15. Marec 2023
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmuve č. 460-3-2017
60/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Kristína Kovács
15. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2021
61/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo pre Vás, s.r.o.