Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
Nájom hrobového miesta č. RK7/374
718/2022
41,00 € Mesto Levice Miroslav Jusko
10. Marec 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
247/2023
0,00 € Jungle Gym Levice Mesto Levice
29. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
259/2023
0,00 € Mesto Levice Slovenský Červený kríž - Územný spolok Levice
30. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
262/2023
0,00 € Mesto Levice Opima.sk s.r.o.
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení dohody o podmienkach vykonávania MOS
309/2023
0,00 € Mesto Levice Žaneta Balážová
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení dohody o podmienkach vykonávania MOS
310/2023
0,00 € Mesto Levice Ľubomír Bilý
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení dohody o podmienkach vykonávania MOS
311/2023
0,00 € Mesto Levice Albín Bukaj
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení dohody o podmienkach vykonávania MOS
312/2023
0,00 € Mesto Levice Timea Bukajová
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení dohody o podmienkach vykonávania MOS
313/2023
0,00 € Mesto Levice Vojtech Ďurčík
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení dohody o podmienkach vykonávania MOS
316/2023
0,00 € Mesto Levice Valéria Kardošová
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení dohody o podmienkach vykonávania MOS
315/2023
0,00 € Mesto Levice Ing. Ľudovít Ivan
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení dohody o podmienkach vykonávania MOS
314/2023
0,00 € Mesto Levice Michal Hubinský
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení dohody o podmienkach vykonávania MOS
317/2023
0,00 € Mesto Levice Klára Kelecsényiová
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení dohody o podmienkach vykonávania MOS
318/2023
0,00 € Mesto Levice Erika Kissová
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení dohody o podmienkach vykonávania MOS
319/2023
0,00 € Mesto Levice Ivan Kováč
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení dohody o podmienkach vykonávania MOS
322/2023
0,00 € Mesto Levice Matúš Poliak
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení dohody o podmienkach vykonávania MOS
321/2023
0,00 € Mesto Levice Jana Plšeková
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení dohody o podmienkach vykonávania MOS
320/2023
0,00 € Mesto Levice Alžbeta Kováčová
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení dohody o podmienkach vykonávania MOS
323/2023
0,00 € Mesto Levice Eva Sebechlebská
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení dohody o podmienkach vykonávania MOS
325/2023
0,00 € Mesto Levice Zuzana Székelyová