Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Dodatok č.10 k Zmluve o dodávke plynu
128/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Levice
17. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
468/2024
681 440,76 € Mesto Levice Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. OSS-4253/2024
461/2024
0,00 € Mesto Levice Marta Balogová
16. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. OSS-4672/2024
462/2024
0,00 € Mesto Levice Ladislav Banda
16. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. OSS-5034/2024
465/2024
0,00 € Mesto Levice Alžbeta Kováčová
16. Máj 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA č.OSS-6108/2024
467/2024
0,00 € Mesto Levice Fabrice Lesieur
15. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
397/2024
0,00 € Mesto Levice Samuel Maťo
14. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí právnej pomoci
439/2024
0,00 € LEGATE, s.r.o. Mesto Levice
10. Máj 2024
Prevádzkovanie kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Levice
411/2024
698 400,00 € Služby občanom mesta Levice, s. r. o. (SOM Levice) Mesto Levice
9. Máj 2024
Prenájom a prevádzka 1ks sanitárneho 14 kabínkového WC prívesu - Dni mesta 2024
407/2024
500,00 € Hydrotoi s.r.o. Mesto Levice
9. Máj 2024
Zabezpečenie údržby, revízie, inštalácie, demontáže a prevádzky prenosných elektrických zariadení
408/2024
0,00 € Techtronik s.r.o. Mesto Levice
8. Máj 2024
Dodatok č.17 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
390/2024
0,00 € Mesto Levice Marta Báťová
7. Máj 2024
Kúpna zmluva
296/2024
1 345,50 € Mesto Levice Jozef Lombár
3. Máj 2024
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí grantu
403/2024
0,00 € Nadácia Ekopolis Mesto Levice
11. Apríl 2024
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
358/2024
0,00 € Mesto Levice Kertész Róbert Levické tlačiarne LVT
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Junior
234/2024
440,64 € Mesto Levice Tekovská knižnica v Leviciach
29. Apríl 2024
Zmluva uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka - hudobné vystúpenie
395/2024
0,00 € Bc. Anna Parobková Mesto Levice
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva
362/2024
450,00 € Mesto Levice Kávomaty, s.r.o.
25. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024
363/2024
0,00 € Mesto Levice Služby občanom mesta Levice, s. r. o. (SOM Levice)
25. Apríl 2024
Dohoda na splácanie dlžnej sumy splátkovým kalendárom
385/2024
0,00 € Mesto Levice Vyszkoková Eva