Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2023
Dodatok č.009 k Zmluvám o dodávke plynu
881/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Levice
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Perecká 40 MŠ
938/2023
1 582,50 € Mesto Levice Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
2. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. MK/200
1111/2021
19,00 € Mesto Levice Ivan Lakatoš
2. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/224
813/2023
54,00 € Mesto Levice Mária Žúborová
2. Október 2023
Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ č. 5190060344
966/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Levice
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.: OSOO-10228/2022
967/2023
858,48 € Mesto Levice Erika Molnárová
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.: OSOO - 2964/2023
969/2023
386,32 € Mesto Levice Mgr. Miloslav Konečný, PhD.
2. Október 2023
Nájomná zmluva č. OSOO - 9150 /2023
970/2023
0,00 € Mesto Levice Marcela Badovská
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. BCM23017 - kybernetická bezpečnosť
971/2023
10 800,00 € SOMI Systems a.s. Mesto Levice
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - FortiAnalyzer + podpora
973/2023
0,00 € SOMI Systems a.s. Mesto Levice
2. Október 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. PPS21024 - kybernetická bezpečnosť
974/2023
0,00 € SOMI Systems a.s. Mesto Levice
19. September 2023
Dohoda o ukončení nájmu
936/2023
0,00 € Mesto Levice Mgr.Renáta Hansková - Detské jasle JASMIN
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - NH 13
943/2023
314,64 € Mesto Levice Jana Kmeťová
29. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
961/2023
0,00 € Mesto Levice Stredná odborná škola pedagogická
29. September 2023
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
963/2023
0,00 € Neuvedené KARATE KLUB Rudo Dojo, o.z.
28. September 2023
Nájom hrobového miesta č. K2/465
944/2023
90,00 € Mesto Levice Silvia Szabóová
27. September 2023
Dohoda č. 23/15/054/419 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
945/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
946/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
947/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice
27. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
948/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice