Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Neuvedené
856/2022
0,00 € 99 plus tri s.r.o. Mesto Levice
23. Apríl 2022
Chemická ochrana drevín
325/2022
31 000,00 € Agronova servis, s.r.o. Mesto Levice
29. Jún 2022
Zmluva o dielo
610/2022
9 840,00 € ARKA-architektonická kancelária s.r.o. Mesto Levice
14. November 2022
Kúpna zmluva na dodanie tovaru OOPP
944/2022
15 287,94 € Atom plus s.r.o. Mesto Levice
14. Jún 2022
Kúpna zmluva - Nákup osobných automobilov
578/2022
34 990,00 € Autocentrum CYDA s.r.o Mesto Levice
21. November 2022
Dohoda o ukončení predaja jednorazových parkovacích kariet
981/2022
0,00 € Bankó Ladislav Ing. db - COMP Mesto Levice
4. Júl 2022
Dohoda o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
612/2022
0,00 € BD METAL, s.r.o. Mesto Levice
30. September 2022
Uzatvorenie stojísk kontajnerov na odpady - čipový systém otvárania
842/2022
14 338,02 € Branislav Ižold BARNY Mesto Levice
29. September 2022
Dodatok k nájomnej zmluve o nájme pozemkov
837/2022
0,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Mesto Levice
30. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
1015/2022
0,00 € Citrón s.r.o. Mesto Levice
27. Máj 2022
Zmluva o dielo č. SA-006-2022-BMA
522/2022
69 960,00 € COM-KLIMA Mesto Levice
8. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO s.r.o.
635/2022
533 030,40 € CORA GEO spol. s r.o. Mesto Levice
13. September 2022
Zmluva o reklamnej spolupráci
786/2022
0,00 € CORA GEO spol. s r.o. Mesto Levice
24. Jún 2022
Komerčné využívanie aplikácie Cribis Univerzálny register
595/2022
1 094,40 € CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mesto Levice
16. Máj 2022
Zmluva o bežnom účte
462/2022
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Levice
30. Jún 2022
Zmluva o bežnom účte
620/2022
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Levice
8. November 2022
Zmluva o dielo č. 918/2022/UPSP
918/2022
23 520,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Mesto Levice
16. August 2022
Poskytnutie finančného príspevku
611/2022
371,50 € DSC Élim, n.o. Mesto Levice
9. Jún 2022
Mandátna zmluva č. 3/2022 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
571/2022
3 850,00 € E&L Consulting, s.r.o. Mesto Levice
12. Máj 2022
zabezpečenie služieb počas trvania Dni mesta Levice 2022 -elektro úsek - prevádzka a údržba
453/2022
1 450,00 € ELPRESS, v.o.s. Mesto Levice