Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
Nájom hrobového miesta č. RK7/374
718/2022
41,00 € Mesto Levice Miroslav Jusko
10. Marec 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
247/2023
0,00 € Jungle Gym Levice Mesto Levice
22. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. K1/247
261/2023
90,00 € Mesto Levice Ladislav Gunič
23. Marec 2023
Priebežná celoplošná regulácia živočíšnych škodcov na území mesta Levice a mestských častí
328/2023
6 450,00 € green tree services s.r.o. Mesto Levice
23. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. RK1/279
734/2022
27,00 € Mesto Levice Agnesa Róringerová
23. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. RK6/335
138/2023
54,00 € Mesto Levice Eva Hečková
23. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. K3/817
251/2023
90,00 € Mesto Levice František Tóth
23. Marec 2023
Oprava lavičiek na verejných priestranstvách, resp. ich likvidácia a s tým suvisiace práce .
330/2023
15 000,00 € Ing. Peter Gápel - INSERVIS Mesto Levice
23. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/571
302/2023
82,00 € Mesto Levice Marianna Petríková
23. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/23
300/2023
0,00 € Mesto Levice Ing. Andrea Limbergová
23. Marec 2023
Dodatok k zmluve o dielo c.č.918/2022 UPSP
331/2023
0,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Mesto Levice
22. Marec 2023
Nájomná zmluva č. OSOO - 2150/2023
308/2023
0,00 € Mesto Levice Elena Sisková
22. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. MS12/570
258/2023
82,00 € Mesto Levice Ladislav Mocnár
22. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/687
260/2023
82,00 € Mesto Levice Helena Čengerová
22. Marec 2023
Zmluva o bežnom účte
329/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Tekovsko-hontiansky cykloregión
21. Marec 2023
Nájomná zmluva č. OSOO-11213/2022
285/2023
0,00 € Mesto Levice Viera Kováčová
21. Marec 2023
Nájomná zmluva č. OSOO-4027/2023
286/2023
0,00 € Mesto Levice Marcela Maršálková
21. Marec 2023
Nájomná zmluva č. OSOO-3024/2023
291/2023
0,00 € Mesto Levice Vladimír Klimko
21. Marec 2023
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-3038/2023
301/2023
0,00 € Mesto Levice Marcela Badovská
21. Marec 2023
Nájomná zmluva č. OSOO-2924/2023
307/2023
0,00 € Mesto Levice Iveta Kakarová