Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy Z-D-2023-001745-00
z2375g - Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy Z-D-2023-001745-00
51 958,80 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Kremnica
30. November 2023
vzájomná spolupráca pri realizácii stavby - rozšírenie distribučnej sústavy - stavebná akcia "17374 - Kremnica - Ul. Kutnohorská - Rekonštrukcia NNS"
z2375g - Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy - Z-D-2023-001745-00
51 958,80 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica
30. November 2023
zmena čl. III. dohody
z2376g - Dodatok č. 1 o pripojení verejného osvetlenia
0,00 € Ján Chovan Kremnica
30. November 2023
poskytnutie finančných prostriedkov
z2377g - Dodatok č 2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
154 040,00 € Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva Kremnica
30. November 2023
poskytnutie finančných prostriedkov
z2378g - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
237 828,00 € eMKLub Kremnica
30. November 2023
poskytnutie finančných prostriedkov
z2379g - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
239 858,00 € eMKLub Kremnica
30. November 2023
opatrovateľská služba
z2381g - Zmluva o spolupráci
9 750,00 € Implementačná agentúra MPSVaR SR Kremnica
30. November 2023
poskytnutie finančných prostriedkov
z2380g - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
151 301,00 € Súkromné centrum poradenstva a prevencie Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2382g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2015/00192
75,00 € Janka Speváková s manželom Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2383g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00563/3/2
62,00 € Bc. Milan Slezák Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2384g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00563/3/1
23,00 € Bc. Milan Slezák Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2385g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2011/01305
92,00 € Marián Mališ Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2386g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. EO 975/91/95
28,00 € Igor Mecele Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2387g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 1274/98
29,00 € Igor Mecele Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2388g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 00776
32,00 € Ivana Uhrínová Kremnica
30. November 2023
zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
z2393g - Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SCC111-2019-56/40/435
2 557 724,08 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2392g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2013/00627
18,00 € Ivan Trokšiar Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2391g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2018/00742
34,00 € Gabriel Schmidt Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2390g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/0112
12,00 € Jaroslav Šinko Kremnica
30. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2389g - Dodatok č 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2001/00491
75,00 € Rudolf Nikles a manželka Helga Kremnica