Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
30/2023
9 917,00 € CZ SCREEN, s.r.o., K Sedlci 516, 26753 Žebrák, Česká republika Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
25/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Emília Csifáriová, 068 01 Medzilaborce
22. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 77PLDO001822
28/2023
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00031/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Júlia Dimunová, Ševčenkova 935/49, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00032/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Peter Solej, Duchnovičova 584/118, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00033/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Eva Solejová, Duchnovičova 584/118, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00034/2023
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Eva Solejová, Duchnovičova 584/118, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00035/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Bianka Harbistová, Poľná 786/22, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00054/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Kvasková, kpt. Nálepku 388/43, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00045/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Pavel Kostilník, Májová 737/24, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00046/20233
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Varcholová, Duchnovičova 510/89, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00047/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubov Klecová, Gorkého 469/3, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00048/2023
86,91 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Gičová, Čsl. armády 147/21, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00049/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Daniela Lazorčíková, Májová 829/38, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00050/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Daniela Lazorčíková, Májová 829/38, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00051/2023
130,50 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Kačúrová, Duchnovičova 475/15, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00052/2023
85,50 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Kačúrová, Duchnovičova 475/15, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00053/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Oľga Spišáková, Tolstého 468, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00036/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Oľga Nerodilková, gen. Svobodu 131/19, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00037/2023
214,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubica Godarská, Lesná 885/5, 066 01 Humenné