Centrálny register zmlúv

Mesto Sobrance

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu formou dotácií
92/2023
50 000,00 € Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
22. November 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
91/2023
0,00 € Slovenská republika – Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
7. November 2023
Darovacia zmluva
90/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci - Terénna sociálna práca
89/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci - Komunitné centrum
88/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
13. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
87/2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
12. Október 2023
Nájomná zmluva
86/2023
1,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Mesto Sobrance
11. Október 2023
Kúpna zmluva
85/2023
940,00 € Mário Kováč a Vladimíra Dohaňošová Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
10. Október 2023
Zmluva o spolupráci
83/2023
86 751,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (IMPLEA), Špitálska 6, 814 55 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
10. Október 2023
Zmluva o NFP - Riešenie migračných výziev v meste Sobrance
84/2023
83 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25, 811 09 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
9. Október 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
82/2023
0,00 € LEKOS, s.r.o, Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
9. Október 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
81/2023
0,00 € LEKOS, s.r.o, Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
9. Október 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
80/2023
0,00 € LEKOS, s.r.o, Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
6. Október 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO-S2023/01378
79/2023
200,00 € Inovské trio Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
6. Október 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
9000581
505,95 € Komunálna poisťovňa Mesto Sobrance
26. September 2023
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB - ProBiznis
78/2023
588,87 € Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava 811 05 Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
21. September 2023
Dohoda č. 23/42/010/8
77/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
19. September 2023
Príloha č. 33 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok č.33/2023
0,00 € Fúra, s.r.o.., Jantárova 1, 040 01 Košice Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
19. September 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO - S2023/975
76/2023
700,00 € Hudobná skupina EsKvartet Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
18. September 2023
DODATOK č. 9 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance
Dodatok č.9
0,00 € Základná škola Komenského 6, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance