Centrálny register zmlúv

Mesto Sobrance

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľská služba- terénna
77/2024
0,00 € Helena Tabišová Mesto Sobrance
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
76/2024
117,99 € Obec Úbrež Mesto Sobrance
22. Apríl 2024
Licenčná zmluva
75/2024
1 200,00 € Ing. arch M. Bošková- BOSKOV, Myslina 15 Mesto Sobrance
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia
74/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Mesto Sobrance
11. Apríl 2024
Rozšírenie a zastrešenie letného kina
2024/326
20 000,00 € Ministerstvo financií SR Mesto Sobrance
10. Apríl 2024
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
73/2024
0,00 € Natur-Pack, a.s. Mesto Sobrance
25. Marec 2024
Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2
24/42/054/100
8 138,88 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Sobrance
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
72/2024
20,00 € Orange Slovensko, a.s.Bratislava Mesto Sobrance
27. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľská služba- terénna
42/2024
0,00 € Jozefína Nemjová Mesto Sobrance
27. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľská služba- terénna
41/2024
0,00 € Magdaléna Horňaková Mesto Sobrance
27. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľská služba- terénna
40/2024
0,00 € Mária Vincová Mesto Sobrance
27. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľská služba- terénna
43/2024
0,00 € Mária Habuštová Mesto Sobrance
27. Marec 2024
Nájomná zmluva
49/2024
35,56 € Milan Balog, Angela Balogová Mesto Sobrance
27. Marec 2024
Nájomná zmluva
50/2024
35,33 € Milan Balog Mesto Sobrance
27. Marec 2024
Nájomná zmluva
51/2024
35,33 € Milan Balog Mesto Sobrance
27. Marec 2024
Nájomná zmluva
52/2024
35,33 € Renáta Balogová, Igor Adam Mesto Sobrance
27. Marec 2024
Nájomná zmluva
53/2024
35,33 € Dávid Demeter, Renáta Demeterová Mesto Sobrance
27. Marec 2024
Nájomná zmluva
54/2024
35,56 € Dušan Ferko, Erika Ferková Mesto Sobrance
27. Marec 2024
Nájomná zmluva
55/2024
35,56 € Erik Ferko, Barbara Ferková Mesto Sobrance
27. Marec 2024
Nájomná zmluva
56/2024
35,56 € Jitka Ferková, Ladislav Kotlár Mesto Sobrance