Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
KZN_013/2023
75 000,00 € Mokriš Ondrej, MUDr. Mesto Spišská Nová Ves
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_074/2023
500,00 € SRRZ - RZ pri Základnej škole Hutnícka 16 Mesto Spišská Nová Ves
5. Jún 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_032/2023
87,00 € Josieková Gabriela Mesto Spišská Nová Ves
1. Jún 2023
Zmluva č. 403/SF/2023 o výpožičke nebytových priestorov v zmysle zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a §9a odst.(9) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
ZOV_012/2023
0,00 € DOMOVINA, n.o. Mesto Spišská Nová Ves
31. Máj 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 274/2023 - Údržba cestnej svetelnej signalizácie a oprava porúch cestnej svetelnej signalizácie
ZOPS_022/2023
70 400,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
31. Máj 2023
dohoda o hmotnej zodpovednosti
INE_080/2023
0,00 € Kanka Stanislav Mesto Spišská Nová Ves
31. Máj 2023
dohoda o hmotnej zodpovednosti
INE_081/2023
0,00 € Chroust Ľubomír, Mgr. Mesto Spišská Nová Ves
30. Máj 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia hotela Šport na ul. T. Vansovej 15711/11 Spišská Nová Ves
ZOD_005/2023
1 079 707,12 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 269/2023 - Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ v Spišskej Novej Vsi
ZOD_007/2023
496 469,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 107/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
FP_073/2023
6 024,40 € Zariadenie pre seniorov Minor, n.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Máj 2023
Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
MZ_008/2023
960,00 € SVT, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Máj 2023
Nájomná zmluva
NZ_012/2023
20,00 € Kovalčík Vlastimil, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
30. Máj 2023
Zmluva o dielo na realizáciu zákazky "Novostavba materskej školy - Podskala, projektová dokumetnácia stavby"
ZOD_006/2023
29 800,00 € Archgrup s. r. o Mesto Spišská Nová Ves
30. Máj 2023
Nájomná zmluva
NZ_011/2023
28,00 € VIA studio s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 270/2023 - Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi
ZOD_008/2023
580 729,66 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Máj 2023
Kúpna zmluva
KZN_012/2023
1 441,30 € Maršaleková Zuzana, MUDr. Mesto Spišská Nová Ves
29. Máj 2023
Dodatok č. 23/44/054/770-1 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie u zamestnaváteľa v rámci národného projektu
INE_079/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
29. Máj 2023
Kúpna zmluva - CIZS Spišská Nová Ves - zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
KZH_004/2023
5 715,00 € Salanci Jozef - INSA Mesto Spišská Nová Ves
29. Máj 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_008/2023
0,00 € Hrivňák Slavomír Mesto Spišská Nová Ves
25. Máj 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 319/SF/2010
NZNB_070/2023
3 468,03 € BEHOL, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves