Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
INE_062/2024
0,00 € Brantner Nova, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZOZVB_007/2024
220,00 € Katrenič Erik, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
17. Máj 2024
Zmluva o dielo 235/2024 - Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Spišská Nová Ves
ZOD_010/2024
36 909,60 € SAROUTE, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
15. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Multicentrum
NZ_017/2024
60,00 € CHORUS IGLOVIA Mesto Spišská Nová Ves
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 100/2024/C
NZHB_099/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kubíková Terezia
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 99/2024/C
NZHB_098/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Novoveská Valéria
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 98/2024/C
NZHB_097/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Čujová Zuzana
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 97/2024/C
NZHB_096/2024
5,00 € Mesto Spišská Nová Ves Klein Marian, Ing.
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 109/2024/C
NZHB_108/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Mikolaj Rastislav
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 108/2024/C
NZHB_107/2024
18,00 € Mesto Spišská Nová Ves Némethová Terézia
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 107/2024/C
NZHB_106/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Dunajská Zuzana, Mgr.
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 106/2024/C
NZHB_105/2024
360,00 € Mesto Spišská Nová Ves Černík Branislav
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 105/2024/C
NZHB_104/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Duchová Katarína
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 104/2024/C
NZHB_103/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Pálfyová Elena, Ing.
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 103/2024/C
NZHB_102/2024
126,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kolárčik Miroslav
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 102/2024/C
NZHB_101/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Maštalský Ivan
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 101/2024/C
NZHB_100/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Murgáčová Karina
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 117/2024/C
NZHB_116/2024
180,00 € Mesto Spišská Nová Ves Nováková Emília
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 116/2024/C
NZHB_115/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Jurčíková Božena
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 115/2024/C
NZHB_114/2024
12,50 € Mesto Spišská Nová Ves Jurčíková Lenka