Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
PD - Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Lipová ul. č. 13 v Spišskej Novej Vsi
ZOD_012/2024
42 900,00 € MNPA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 139/2024/C
NZHB_138/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Barilla Pavol
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 146/2024/C
NZHB_145/2024
180,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kotlárová Darina
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 145/2024/C
NZHB_144/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Macalová Katarína
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 144/2024/C
NZHB_143/2024
180,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bartošová Andrea
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 143/2024/C
NZHB_142/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Škop Peter
17. Jún 2024
Sanácia - rekonštrukcia cestného mostu na ul. J. Fabiniho v Spišskej Novej Vsi - projektová dokumentácia
ZOD_011/2024
42 600,00 € SAGASTA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 142/2024/C
NZHB_141/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Hlavová Eva, Mgr.
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 141/2024/C
NZHB_140/2024
720,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kleinová Antonia, Mgr.
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 140/2024/C
NZHB_139/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Hutková Jana, MUDr.
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 155/2024/C
NZHB_154/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kuníková Marcela, JUDr.
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 154/2024/C
NZHB_153/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Spišáková Anna
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 153/2024/C
NZHB_152/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Plavková Anna
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 152/2024/C
NZHB_151/2024
50,00 € Mesto Spišská Nová Ves Ondrušová Janka
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 151/2024/C
NZHB_150/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Pokuta Štefan
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 150/2024/C
NZHB_149/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Hamborová Katarína
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 149/2024/C
NZHB_148/2024
108,00 € Mesto Spišská Nová Ves Filipová Michaela
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 148/2024/C
NZHB_147/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kukanová Dana
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 147/2024/C
NZHB_146/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Derfényi Stanislav, Ing.
17. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 156/2024/C
NZHB_155/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Holeček Peter