Centrálny register zmlúv

Obec Spišský Štvrtok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_ 6/2024
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Janka Zvalená
19. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
DZO_007/2024
1 000,00 € Ing. Ján Štelbacký Obec Spišský Štvrtok
19. Jún 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely auditu
I_007/2024
0,00 € Ing. Ján Štelbacký Obec Spišský Štvrtok
19. Jún 2024
Poistná zmluva
PZ_006/2024
160,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Spišský Štvrtok
12. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_11/2024
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Ľudmila Mirgová
12. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_12/2024
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Milan Kern
12. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_13/2024
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Anna Novotná
10. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_9/2024
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Štefan Šariský
10. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_10/2024
70,00 € Obec Spišský Štvrtok Albín Gontovič
7. Jún 2024
Kúpna zmluva
KZ_005/2024
9 900,00 € Petrovič Peter Obec Spišský Štvrtok
29. Máj 2024
Dodatok č. 27 k Zmluve o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Spišský Štvrtok č. 6000/2002/V-19
DZO_006/2024
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
31. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_8/2024
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Štefan Novotný
27. Máj 2024
Zmluva o dielo
DZ_002/2024
140 887,06 € Milanko spol. s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
27. Máj 2024
Sponzorská zmluva
I_006/2024
100,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
24. Máj 2024
Prenájom - krátkodobý
I_005/2024
384,00 € JOHNNY SERVIS s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
15. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 2-B/2024
360,00 € Jaroslav Šariský Obec Spišský Štvrtok
15. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 13-A/2024
360,00 € Mirgová Katarína Obec Spišský Štvrtok
15. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 6-B/2024
360,00 € Ščuka Ladislav Obec Spišský Štvrtok
15. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 7-B/2024
360,00 € Kroščen Ivan Obec Spišský Štvrtok
15. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NZ 18-B/2024
360,00 € Ščuka Pavol Obec Spišský Štvrtok