Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01165
2023-1100-FIN
1 000,00 € ŠK JUVENTA Bratislava Bratislavský samosprávny kraj
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01162
2023-1101-FIN
2 000,00 € ŠK JUVENTA Bratislava Bratislavský samosprávny kraj
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01178
2023-1102-FIN
1 000,00 € Záujmové združenie žien Aspekt Bratislavský samosprávny kraj
24. November 2023
Zmluva o spolupráci
2023-1094-OIČaVO
0,00 € Jozef Belzár a Miroslav Belzár Bratislavský samosprávny kraj
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01057
2023-1095-FIN
2 500,00 € Obec Rohožník Bratislavský samosprávny kraj
24. November 2023
Zmluva o dielo
2023-1096-OIČaVO
232 401,60 € HBH Projekt spol. s r.o. Bratislavský samosprávny kraj
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01292
2023-1097-FIN
2 000,00 € Obec Kaplna Bratislavský samosprávny kraj
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01337
2023-1098-FIN
1 000,00 € Spoločnosť priateľov krásnej literatúry Bratislavský samosprávny kraj
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01299
2023-1099-FIN
1 000,00 € Základná škola s materskou školou Čataj 113 Bratislavský samosprávny kraj
23. November 2023
Zmluva o nájme pozemkov na výstavbu športových zariadení
2023-1082-SM
1,00 € HC SLOVAN Bratislava, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
23. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2023-1083-OIČaVO
0,00 € HC SLOVAN Bratislava, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
23. November 2023
Zmluva o financovaní spoločných investícií pri budovaní Kampusu športu a zdravia Bratislavského samosprávneho kraja
2023-1084-OIČaVO
0,00 € HC SLOVAN Bratislava, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
23. November 2023
Zmluva o spolupráci pri užívaní športových zariadení
2023-1085-OIČaVO
Doplnená
0,00 € HC SLOVAN Bratislava, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
23. November 2023
Kúpna zmluva
2023-1086-SM
13 390,00 € Linea SK, spol. s r.o. Bratislavský samosprávny kraj
23. November 2023
Kúpna zmluva
2023-1087-SM
81 636,36 € NABIMEX, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01235
2023-1088-FIN
2 000,00 € Centrum MEMORY n.o. Bratislavský samosprávny kraj
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01323
2023-1089-FIN
1 000,00 € Hudobná skupina KOZOVANKA Bratislavský samosprávny kraj
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01258
2023-1090-FIN
4 000,00 € "punkt" Bratislavský samosprávny kraj
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 00997
2023-1091-FIN
2 000,00 € BE COOL, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01328
2023-1092-FIN
1 500,00 € Real Partners, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj