Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2023
Kúpna zmluva
2023-193-AUT
117 600,00 € Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. Bratislavský samosprávny kraj
21. Marec 2023
Zmluva č. 3/2023/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2023-190-SOC
0,00 € „MAGNÓLIA", Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo Bratislavský samosprávny kraj
21. Marec 2023
Zmluva č. 13/2023/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2023-191-SOC
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne Bratislavský samosprávny kraj
21. Marec 2023
Nájomná zmluva
2023-192-OIČaVO
2 535,50 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Bratislavský samosprávny kraj
20. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 23.9.2016
2016-686-OIČSMaVO
767 478,00 € Ing. arch. Gabriel Drobniak Bratislavský samosprávny kraj
20. Marec 2023
DOHODA o uznaní dlhu a splátkovom kalendári
2023-187-PRA
7 974,38 € JUDr. PhDr. Marek Hajduk, PhD, MBA Bratislavský samosprávny kraj
20. Marec 2023
Zámenná zmluva
2023-188-SM
0,00 € Obec Nová Dedinka Bratislavský samosprávny kraj
20. Marec 2023
Príloha k VYKONÁVACIEMU ROZHODNUTIU KOMISIE o štandardných zmluvných doložkách medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi podľa článku 28 ods. 7 nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 a článku 29 ods. 7 nariadenia EP a Rady (EÚ) 2018/1725
2023-189-INTRCT
0,00 € Mesto Viedeň, Oddelenie 27 - Európske záležitosti Bratislavský samosprávny kraj
17. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 7
2023-179-SaRP
31 800,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislavský samosprávny kraj
17. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 8
2023-180-SaRP
28 800,00 € Stavebná fakulta STU v Bratislave Bratislavský samosprávny kraj
17. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 9
2023-181-SaRP
26 400,00 € Stavebná fakulta STU v Bratislave Bratislavský samosprávny kraj
17. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 10
2023-182-SaRP
27 000,00 € Stavebná fakulta STU v Bratislave Bratislavský samosprávny kraj
17. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 11
2023-183-SaRP
33 000,00 € Stavebná fakulta STU v Bratislave Bratislavský samosprávny kraj
17. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 12
2023-184-SaRP
28 800,00 € Stavebná fakulta STU v Bratislave Bratislavský samosprávny kraj
17. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 13
2023-185-SaRP
34 200,00 € Stavebná fakulta STU v Bratislave Bratislavský samosprávny kraj
17. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 14
2023-186-SaRP
28 200,00 € Stavebná fakulta STU v Bratislave Bratislavský samosprávny kraj
15. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
2021-604-SM
0,00 € ZSE Energia, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
15. Marec 2023
Zmluva č. PZ002000106984_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
2023-175-SM
0,00 € Bratislavská vodárenská spoIočnosť, a. s. Bratislavský samosprávny kraj
15. Marec 2023
Mandátna zmluva na rok 2023
2023-176-DOP
1 046 795,40 € Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
15. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 25.08.2021
2021-775-OIČaVO
26 400,00 € OFIR, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj