Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Rámcová zmluva o zabezpečení uverejnenia inzercie
2024-209-KP
4 950,00 € Mesto Modra Bratislavský samosprávny kraj
19. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
2024-210-FIN
0,00 € Štátna pokladnica Bratislavský samosprávny kraj
18. Apríl 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/24/33902/001
2024-208-KP
486,72 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavský samosprávny kraj
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2024-206-IRP
21 533,20 € ENVIROS, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
17. Apríl 2024
ZMLUVA O SPRÁVE A ÚDRŽBE ZELENE
2024-207-OIČaVO
82 701,12 € Flowering Lawns & Sophisticated garden care s. r. o. Bratislavský samosprávny kraj
16. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
2024-203-KUL
950,00 € Mgr. art. Katarína Plačková Bratislavský samosprávny kraj
16. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
2024-204-KUL
600,00 € Ladislav Laurinčík Bratislavský samosprávny kraj
16. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
2024-205-KUL
730,00 € Pavol Peschl Bratislavský samosprávny kraj
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024-202-KUL
700,00 € Nevadivadlo, o.z. Bratislavský samosprávny kraj
10. Apríl 2024
Zmluva č. 20/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-199-SOC
0,00 € Centrum sociálnych služieb LÚČ Bratislavský samosprávny kraj
10. Apríl 2024
Zmluva č. 75/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-200-SOC
6 244,65 € NÁDEJ Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb, n.o. Zlaté Moravce Bratislavský samosprávny kraj
10. Apríl 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode diela a Licenčná zmluva
2024-201-KUL
600,00 € doc. Dr. Milan Horňák Bratislavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
2024-188-KUL
600,00 € Mgr. Ľubomír Bajaník, PhD. Bratislavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
2024-189-FIN
0,00 € Štátna pokladnica Bratislavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
2024-190-FIN
0,00 € Štátna pokladnica Bratislavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
2024-191-FIN
0,00 € Štátna pokladnica Bratislavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
2024-192-FIN
0,00 € Štátna pokladnica Bratislavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
2024-193-FIN
0,00 € Štátna pokladnica Bratislavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
2024-194-FIN
0,00 € Štátna pokladnica Bratislavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
2024-195-FIN
0,00 € Štátna pokladnica Bratislavský samosprávny kraj