Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2016
Zmluva o dielo
133/2016/TnUAD
400,00 € Doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7.
Máj
2018
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
046/2018/TnUAD
50,00 € doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7.
Január
2019
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
007/2019/TnUAD
100,00 € doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
Máj
2018
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
073/2018/TnUAD
50,00 € doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25.
November
2019
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
229/2019/TnUAD
100,00 € doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20.
December
2012
Kúpna zmluva a faktúra č. 9/2012
187/2012/TnUAD
200,00 € Doc. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28.
Apríl
2015
Darovacia zmluva
049/2015/TnUAD
150,00 € doc.MUDr. Juraj Čelko Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13.
Máj
2011
DODATOKč.4 K ZMLUVE O POSKYTOVANI SLUZIEB č. EDT 09110
35/2011/TnUAD
0,00 € Dodávateľ: Euro Dotácie, a. s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.
Máj
2018
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
051/2018/TnUAD
0,00 € Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11.
Júl
2014
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
101/2014/TnUAD
0,00 € Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2.
Apríl
2012
Kúpna zmluva
052/2012/TnUAD
72 480,00 € Donau Lab spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12.
Marec
2019
Darovacia zmluva
062/2019/TnUAD
1 000,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15.
Jún
2021
Darovacia zmluva
093/2021/TnUAD
1 000,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2.
November
2021
Darovacia zmluva
182/2021/TnUAD
500,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
Máj
2018
Darovacia zmluva
074/2018/TnUAD
10 000,00 € Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30.
September
2020
Darovacia zmluva
065/2020/TnUAD
10 000,00 € Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7.
Január
2019
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
005/2019/TnUAD
100,00 € Dr.h.c. prof. mpx. h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. MBA Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6.
Máj
2014
Zmluva o spolupráci
059/2014/TnUAD
0,00 € Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17.
Január
2013
Dodatok č.4 k Zmluve č. 12/2008 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi objednávateľom a poskytovateľom o vykonávaní servisnej činnosti a pravidelných kontrol zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie zo dňa 29.12.2008
194/2012/TnUAD
0,00 € Dušan Hulenyi – HDE Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26.
Január
2012
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 12/2008 uzatvorenej podľa parag. 269 ods. 2 OZ medzi objednávateľom a poskytovateľom o vykonaní servisnej činnosti a pravidelných kontrol zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie zo dňa 29.12.2008
014/2012/TnUAD
0,00 € Dušan Hulenyi - HDE Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne