Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2022
Zmluva o odplatnom poskytovaní služieb
179/2022/TnUAD
1 920,00 € Johnson & Johnson, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. November 2022
Dohoda o spolupráci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Strednej športovej školy Trenčín
176/2022/TnUAD
0,00 € Stredná športová škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. November 2022
Kúpna zmluva DNS č. 24
177/2022/TnUAD
45 180,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. November 2022
Kúpna zmluva DNS č. 25
178/2022/TnUAD
37 392,00 € flex-it, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. November 2022
Grant agreemet model for Erasmus+ staff mobility for teaching between Programme and Partner Countries No. 02/STA/2022/23
174/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Tetiana Dereka
23. November 2022
Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti číslo: SZ_010_2022_TNUAD
175/2022/TnUAD
3 480,00 € tnTEL, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. November 2022
Darovacia zmluva
173/2022/TnUAD
3 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Marek Makúch
16. November 2022
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
170/2022/TnUAD
400,00 € Mgr. Kristína Bartáková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. November 2022
Kúpna zmluva č. 171/2022
171/2022/TnUAD
139 560,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. November 2022
Kúpna zmluva č. 172/2022
172/2022/TnUAD
19 560,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. November 2022
Zmluva o dielo "Súbor infraštruktúry IKT 2"
169/2022/TnUAD
Doplnená
481 440,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. November 2022
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
167/2022/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Adriana Juríčeková
9. November 2022
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
168/2022/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Lucia Žiačková
7. November 2022
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
162/2022/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jarmila Jordánová
7. November 2022
Zmluva na servis zdvíhacích zariadení č.: 3289/S2022
163/2022/TnUAD
0,00 € ARES, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
164/2022/TnUAD
2 254,44 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Abel Woldu Ourgessa
7. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
165/2022/TnUAD
2 254,44 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ahmed Gamal Abdelsatar Hashem
7. November 2022
Poistná zmluva č. 8004022055 k rámcovej dohode pre poistenie majetku - 1. etapa č. 8004021940
166/2022/TnUAD
91,12 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Október 2022
Darovacia zmluva
160/2022/TnUAD
4 825,00 € Ing. Miloš Taraba Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Október 2022
Darovacia zmluva
161/2022/TnUAD
4 825,00 € Ing. Ľuboš Marček Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne