Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2011
DODATOKč.4 K ZMLUVE O POSKYTOVANI SLUZIEB č. EDT 09110
35/2011/TnUAD
0,00 € Dodávateľ: Euro Dotácie, a. s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Máj 2018
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
051/2018/TnUAD
0,00 € Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Júl 2014
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
101/2014/TnUAD
0,00 € Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2012
Kúpna zmluva
052/2012/TnUAD
72 480,00 € Donau Lab spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Marec 2019
Darovacia zmluva
062/2019/TnUAD
1 000,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Jún 2021
Darovacia zmluva
093/2021/TnUAD
1 000,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. November 2021
Darovacia zmluva
182/2021/TnUAD
500,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. November 2022
Darovacia zmluva
180/2022/TnUAD
1 000,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Máj 2018
Darovacia zmluva
074/2018/TnUAD
10 000,00 € Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. September 2020
Darovacia zmluva
065/2020/TnUAD
10 000,00 € Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Január 2019
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
005/2019/TnUAD
100,00 € Dr.h.c. prof. mpx. h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. MBA Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Máj 2014
Zmluva o spolupráci
059/2014/TnUAD
0,00 € Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Január 2013
Dodatok č.4 k Zmluve č. 12/2008 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi objednávateľom a poskytovateľom o vykonávaní servisnej činnosti a pravidelných kontrol zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie zo dňa 29.12.2008
194/2012/TnUAD
0,00 € Dušan Hulenyi – HDE Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Január 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 12/2008 uzatvorenej podľa parag. 269 ods. 2 OZ medzi objednávateľom a poskytovateľom o vykonaní servisnej činnosti a pravidelných kontrol zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie zo dňa 29.12.2008
014/2012/TnUAD
0,00 € Dušan Hulenyi - HDE Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Október 2021
Kúpna zmluva č. 171/2021/TnUAD
171/2021/TnUAD
Doplnená
367 018,80 € ECM Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 052/2022/TnUAD
052/2022/TnUAD
Doplnená
373 200,00 € ECM Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. November 2020
Dohoda o spolupráci
084/2020/TnUAD
0,00 € ECPU, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Apríl 2021
Zmluva o dielo
046/2021/TnUAD
74 483,86 € EF Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. August 2022
Zmluva o dielo č. 116/2022/TnUAD
116/2022/TnUAD
68 318,38 € EF Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Máj 2014
Zmluva o certifikácii systému č. 32/2014
061/2014/TnUAD
0,00 € ELBACERT, akciová spoločnosť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne