Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Darovacia zmluva
150/2022/TnUAD
4 150,00 € Ing. Martina Fusková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Október 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
149/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne JUDr. Andrej Poruban, PhD.
5. Október 2022
Darovacia zmluva
146/2022/TnUAD
4 825,00 € Ing. Simona Lokšíková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Október 2022
Zmluva na poskytnutie služby
148/2022/TnUAD
188 400,00 € De Bondt, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Október 2022
Zmluva o poskytovaní odborných prehliadok a ročných servisných prehliadok kotolní TnUAD
147/2022/TnUAD
47 470,18 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Október 2022
Zmluva o spolupráci
145/2022/TnUAD
0,00 € DMD Group, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
144/2022/TnUAD
938,52 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. September 2022
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
141/2022/TnUAD
1 485,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. September 2022
Darovacia zmluva
142/2022/TnUAD
4 150,00 € Ing. Maroš Dedinský Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
143/2022/TnUAD
6 500,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ertugrul Varlik
26. September 2022
Kúpna zmluva DNS č. 23
138/2022/TnUAD
Doplnená
24 540,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04746
139/2022/TnUAD
2 500,00 € Fond na podporu umenia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. September 2022
Zmluva o spolupráci
140/2022/TnUAD
0,00 € Stredoevropský technologický instit Vysokého učení technického v Brne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. September 2022
Mandatary contract
137/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vincenzo Maria Sglavo
19. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
135/2022/TnUAD
0,00 € Štátna pokladnica Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. September 2022
Zmluva o spolupráci č. 4
136/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. September 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
128/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.
14. September 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
129/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Maroš Eckert, PhD.
14. September 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
130/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Pavol Mikuš, PhD.
14. September 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
131/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Michal Krbaťa, PhD.