Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
Júl
2022
Kúpna zmluva č. 100/2022/TnUAD
100/2022/TnUAD
75 435,60 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14.
Október
2021
Zmluva o dielo
166/2021/TnUAD
65 880,00 € De Bondt, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31.
Marec
2022
Darovacia zmluva
045/2022/TnUAD
450,00 € DELIKOMAT SLOVENSKO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
November
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
173/2018/TnUAD
Doplnená
0,00 € Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12.
Marec
2014
Zmluva o poskytovaní služieb
033/2014/TnUAD
Doplnená
40,00 € Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27.
Júl
2012
Kúpna zmluva
099/2012/TnUAD
0,00 € DEMIFOOD spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27.
September
2017
Kúpna zmluva
093/2017/TnUAD
0,00 € Demifood, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29.
September
2016
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle §409 Obchodného zákoníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
076/2016/TnUAD
0,00 € Demifood, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28.
August
2018
Kúpna zmluva
107/2018/TnUAD
18 271,17 € Demifood, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25.
August
2014
Kúpna zmluva
111/2014/TnUAD
0,00 € Demifood,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27.
Apríl
2012
Kúpna zmluva
067/2012/TnUAD
9 924,00 € DEREON, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25.
Jún
2014
Zmluva o praktickej výučbe
080/2014/TnUAD
0,00 € DH FLOS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26.
Február
2014
Zmluva o servisných službách pre zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie
025/2014/TnUAD
0,00 € DIAFAN s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2.
December
2014
Darovacia zmluva
173/2014/TnUAD
300,00 € Diagnostica,a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26.
November
2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006
167/2012/TnUAD
Doplnená
54,80 € Diecézna charita Žilina, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charita Ilava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3.
August
2015
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti vzdelávania
088/2015/TnUAD
4 140,00 € DIZAJN, n.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3.
August
2015
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti vzdelávania
089/2015/TnUAD
6 476,00 € DIZAJN, n.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21.
November
2019
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
227/2019/TnUAD
300,00 € Doc. Dr. Otto Csámpai, CSc. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24.
Február
2021
Zmluva o účasti na záverečnej oponentúre projektu KEGA 003TnUAD-4/2018
018/2021/TnUAD
100,00 € doc. Ing. František Vojtech, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6.
December
2016
Zmluva o dielo
133/2016/TnUAD
400,00 € Doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne