Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
Darovacia zmluva
077/2024/TnUAD
7 154,00 € Ing. Marek Makúch Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. August 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
113/2022/TnUAD
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
291/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dinara Aimakova
17. Máj 2024
Dohoda o vzájomnej spolupráci
115/2024/TnUAD
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
114/2024/TnUAD
0,00 € Reaktortest, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na školenie
107/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Marcel Kordoš, PhD.
15. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na výučbu
108/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Karol Krajčo, PhD.
15. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na školenie
109/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Martina Jakubčinová, PhD., MBA
15. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na výučbu
110/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Katarína Havierniková, PhD.
15. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
111/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Matúš Lukačka
15. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
112/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Matúš Oravec
15. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
113/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Radoslava Adóková
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
105/2024/TnUAD
0,00 € Delikomat Slovensko, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-SRB-23-0009
106/2024/TnUAD
4 700,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
097/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Veronika Hurbaničová
10. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
098/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Timea Davidová
10. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
099/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Patrícia Smoleňáková
10. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
100/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Viktória Pachová
10. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
101/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mariia Martyn
10. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
102/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nina Maďarová