Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o podnájme trhového miesta
062024
0,00 € Technické služby Starého Mesta, a.s. Molnárová Matilda
1. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 058/161/2024
03/2024
0,00 € AG FOOD SK s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská ulica 16, Jarok
1. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05382-Z
SPO-V03-05382-Z
19 000,00 € MUDr. Alexej Fedorňák Slovenská agentúra životného prostredia
1. Marec 2024
Darovacia zmluva
MDS-8-2024
3 300,00 € IRESOFT s.r.o Michalovský domov seniorov
1. Marec 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2024/6220/6423
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Molda
1. Marec 2024
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
363782882
83,00 € Linde Gas s.r.o. BARDTERM s.r.o.
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 333/2324
9013/0112/24
820,00 € Jennifer Zsoldosová Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Zmluva o prenájme mobilného stroja
Zmluva o prenájme mobilného stroja traktobagera JCB
1 800,00 € Obec Tvrdošovce Obecné služby Tvrdošovce s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Zmluva 029/2024
0,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o.
1. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09750-Z
SPO-V04-09750-Z
19 000,00 € Mgr. Alžbeta Muňáková Slovenská agentúra životného prostredia
1. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
29/NZK/2024/1
170,00 € CULTUS Ružinov, a.s. David Dugovič
1. Marec 2024
Zmluva o dodávke plynu
02/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola s materskou školou, Školská ulica 16, Jarok
1. Marec 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2024/6220/6422
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Molda
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. : GS/ZC19/2024
GS/ZC19/2024
100,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Erika Fördösová
1. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03205-Z
SPO-V03-03205-Z
19 000,00 € Mgr. Juraj Gorilák Slovenská agentúra životného prostredia
1. Marec 2024
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
36/2024
60,00 € Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
37/2024
57 154,52 € EKOPRIM, s. r. o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
1. Marec 2024
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme mobilného stroja - kosačka
600,00 € Obec Tvrdošovce Obecné služby Tvrdošovce s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 2/2024
38/2024
100,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Sacca s.r.o., Strojárska 4265, 069 01 Snina
1. Marec 2024
Zmluva č. 01/NPK151/2024 o nájme nebytových priestorov
39/2024
156,25 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce ADOS HELKA + MH, s.r.o., Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce