Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083317
110,00 € Hrebíková Natália Rozhlas a televízia Slovenska
24. Apríl 2024
Licenčná mluva
ZM2034943
48,00 € Rozhlas a televízia Slovenska DKMNT o.z.
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035164
0,00 € Slovenský kolkársky zväz Rozhlas a televízia Slovenska
24. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2119381
400,00 € Šimkovičová Martina Rozhlas a televízia Slovenska
24. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2119382
400,00 € Botíková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
24. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1082340
30,00 € Liščinský Patrik Rozhlas a televízia Slovenska
24. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082678
200,00 € Benkő Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
24. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082863
250,00 € Šimková Simona Rozhlas a televízia Slovenska
24. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083103
150,00 € Albertová Simona Rozhlas a televízia Slovenska
24. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083194
120,00 € Rovňák ml. Gabriel Rozhlas a televízia Slovenska
24. Apríl 2024
Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku
129/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Cífer
24. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CTI2-76-98 zo dňa 04.07.2023
664/2024
284 069,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Žilinský samosprávny kraj
24. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
1611
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Terany
24. Apríl 2024
Nájom hrobu č. 193/2 k hrobovému miestu č. 1/193/2
139/2024
35,00 € MESTO DETVA Zdena Ostrihoňová
24. Apríl 2024
Nájom hrobu č. 182 k hrobovému miestu č. 2/182
137/2024
35,00 € MESTO DETVA Zuzana Janovčíková
24. Apríl 2024
Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby
15/2024
0,00 € STAVEX plus s.r.o. Obec Moravský Svätý Ján
24. Apríl 2024
Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. S13/01/2024/SZ
16/2024
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Moravský Svätý Ján
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva - Eremiáš Mário
326/2024
25 000,00 € Mário Eremiáš Mesto Brezno
24. Apríl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - Antal Peter/Podkoreňová
319/2024
30,00 € Mesto Brezno Peter Antal
24. Apríl 2024
Darovacia zmluva - prebytočný nevymedzený hnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve štátu
KÚS-Spr 1117/2023
0,00 € Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Obec Sady nad Torysou