Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
21/2023
0,00 € Obec Dolné Srnie Viliam Šupák
29. Máj 2023
Dodatok č. 1
D1_23/45/054/1124
2 738,40 € Obec Dobrá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
29. Máj 2023
Zmluva o dodávke a montáži tovaru
UVTOS-01795/36-SA-2023
28 074,00 € GASTRO-HAAL, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca
29. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - IROP-CLLD-Q292-511-001-002
IROP-CLLD-Q292-511-001-002
23 373,16 € Č&K Stav, s.r.o. Občianske združenie ŽIBRICA
29. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KŽP-PO4-SC421-2018-46/BBJ7/ZZ/2
KŽP-PO4-SC421-2018-46/BBJ7/ZZ/2
0,00 € HYZA a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
12/2023/FVU
50,00 € Doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
6/2023/FVU
50,00 € Mgr. Michal Šedík, Ph.D. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
5/2023/FVU
50,00 € Prof. Júlia Sabová, akad. mal. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
10/2023/FVU
50,00 € Prof. Ľudovít Hološka, akad. mal. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
9/2023/FVU
100,00 € Doc. PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
11/2023/FVU
50,00 € MgA. Marianna Brinzová Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
8/2023/FVU
100,00 € Prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
7/2023/FVU
50,00 € Mgr. Viera Kleinová Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
3/2023
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Základná umelecká škola, M. R. Štefánika 2, Považská Bystrica
28. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
090/2023/UCM_LZ
90,00 € doc. Ing. Margareta Nadányiová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
089/2023/UCM_LZ
60,00 € Katarína Fichnová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
088/2023/UCM_LZ
90,00 € Peter Mikuláš Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
087/2023/UCM_LZ
60,00 € Peter Kubinyi Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
086/2023/UCM_LZ
30,00 € Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
085/2023/UCM_LZ
100,00 € Mgr. Ľubica Bôtošová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave