Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_089/2024
60,00 € Minaříková Dana Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD105/2024/H
60,00 € Striešková Janka, Ing. Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD106/2024/H
45,00 € Solníková Viera Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD107/2024/H
60,00 € Sirotná Elena Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_087/2024
110,00 € Sílešová Anna, Ing. Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD108/2024/H
60,00 € Papiernik Jozef Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_088/2024
110,00 € Moravanská Nadežda, Mgr. Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD95/2024/H
60,00 € Hruška Milan Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta.
DOD96/2024/H
40,00 € Komárová Mária Kornélia Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD97/2024/H
45,00 € Kováčiková Judita Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD98/2024/H
60,00 € Krnčanová Anna Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD99/2024/H
60,00 € Zamaróczyová Marta Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o náme hrobového miesta
DOD100/2024/H
60,00 € Vojtáš Karol, Ing. Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_084/2024
37,18 € Vlčková Renata, Bc. Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_085/2024
37,18 € Vlček Anton Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluveo nájme hrobového miesta
DOD101/2024/H
110,00 € Uhlárik Jozef Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD102/2024/H
110,00 € Kostolná Katarína Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_086/2024
51,78 € Štefke Luboš Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD103/2024/H
60,00 € Šanková Júlia Mesto Trenčianske Teplice
25. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
DOD104/2024/H
110,00 € Surovcová Mária Mesto Trenčianske Teplice