Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
21/2023
0,00 € Základná škola
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/2/11178/1
728,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11147/1
343,00 € Vrábel Ján, Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11033/1
1 338,00 € Bujdoš Marek, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11146/6
301,00 € Horňak Michal, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11146/5
309,00 € Demek Martin, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11146/4
342,00 € Šarkan Branislav, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11146/3
698,00 € Otepka Igor, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11146/2
215,00 € Hatala Michal, prof. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11146/1
381,00 € Matejov Ladislav, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2023-2024
12/2023
0,00 € Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, Poprad Neuvedené
29. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000903
119,00 € Marianum Lucia Kumery
29. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000902
112,00 € Marianum Alexandra Mojžitová
29. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000348
119,00 € Marianum Janka Kubincová
29. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000347
170,00 € Marianum Peter Pokorný
29. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000349
170,00 € Marianum Zuzana Hložníková
29. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000879
170,00 € Marianum Ing. Katarína Šebestová
29. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2120000089
219,92 € Marianum Ing. Anna Čupková
29. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000901
210,00 € Marianum Mgr. Eva Malíková
29. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1080000042
170,00 € Marianum Lucia Kumery