Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
19/33/51A2/6
6 734,64 € Tvoja pizza, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
25.
Apríl
2019
Dodatok č.2 k Servisnej zmluve na zabezpečenie revízií a servisu zabezpečovacích systémov č. 4600001059 zo dňa 8.2.2012
4600001059-02
0,00 € BONUL, s.r.o. Bratislavská teplárenská, a.s.
25.
Apríl
2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov ÚEZ č. 63/2019
50-2019
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
25.
Apríl
2019
ZMLUVA č. 0633/RO/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0633/RO/2019
2 700,00 € Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
25.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
19/39/054/58
0,00 € KOVOSTROJ a.s Medzilaborce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
25.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
19/33/51A2/5
7 084,80 € CEROSTAV, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
25.
Apríl
2019
Dod. c1/2019 k Zmluve o spolupráci a o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-15-0641
044/2019/FUSAV
11 500,00 € Centrum biovied SAV Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
25.
Apríl
2019
DOHODA č. 19/31/50J/42 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/31/50J/42
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25.
Apríl
2019
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 296/OVS/2019
296/OVS/2019
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Tornaľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
25.
Apríl
2019
ZMLUVA č. 0500/RO/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0500/RO/2019
900,00 € Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
25.
Apríl
2019
Nájomná / Čiastková zmluva
C374/1243/2017
308,20 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
25.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
19/39/054/57
0,00 € Štefan Huc ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
25.
Apríl
2019
ZMLUVA č. 0499/RO/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0499/RO/2019
4 500,00 € Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
25.
Apríl
2019
Čiastková vykonávacia zmluva o dielo
13/2019/OPS-39
39 404,59 € PDP s. r. o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
25.
Apríl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002154
ZM_SEP-IMRK3-2019-002154
219 582,72 € ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
25.
Apríl
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
Prrchbo-22-66/2019
24,92 € Mgr. Miroslav LABAŠKA, PhD Ministerstvo obrany
25.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
0845
0,00 € NB Consult, s. r. o. HOREZZA, a.s.
25.
Apríl
2019
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
CPZA_ZM_ CPZA-ON-2019/006446-001
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Stanislav Hanuliak
25.
Apríl
2019
Zmluva o dielo č. FMU 34/2019
FMU 34/2019
80,00 € doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
25.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
19/33/50J/23
5 052,51 € Obec Očová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>