Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116737
135,30 € Marianum Brinza Peter
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2125931
13,53 € Marianum Uhlárová Ida Ing.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116740
135,30 € Marianum Mikulášová Katarína
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2901035
13,53 € Marianum Dudášová Lucia
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/3100293
135,30 € Marianum Hercová Helena PhDr.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116725
13,53 € Marianum Šimunková Mária Mgr.
7. Október 2022
Kúpna zmluva č. 170/4.Q./2022/EAD/OZ12
4668/2022/LSR
19 680,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MAN Forest, s.r.o.
7. Október 2022
Kúpna zmluva
112022
0,00 € Marek Holásek s manželkou Obec Cerová
7. Október 2022
Zmluva o spolupráci a sponzoringu
301/2022
0,00 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Národné osvetové centrum
7. Október 2022
Kúpna Zmluva
199/2022
93 660,00 € Surgitech s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7. Október 2022
Rámcová dohoda
21/2022
64 048,11 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
7. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o pripojení na verejný vodovod
-
0,00 € Obec Nová Bystrica Lukáš Čierňava
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
06102022
0,00 € SIDAS s.r.o. Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
7. Október 2022
Kúpna zmluva č.1/2022
1/2022
240,00 € Mestský bytový podnik, s.r.o. Vladimír Praženica
7. Október 2022
Vybudovanie multifunkčného ihriska
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2022
199 897,32 € SPORT SERVICE, s.r.o. Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
7. Október 2022
ZMLUVA o poskytovaní odplatného doktorského štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
228 (14,18) /2022/UVLF
17 000,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
7. Október 2022
Zmluva o dielo 044/2022
044/2022
450,00 € Katarína Škamlová Turčianska galéria v Martine
7. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy -Hronská 1
13405/2022
136,51 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Želiezovce
7. Október 2022
Zmluva o dielo
252022
56 598,34 € Služby Kalná s.r.o., r.s.p. Obec Kalná nad Hronom
7. Október 2022
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
3200442022/Haniska/linka V 325
0,00 € Andrej Palenčár Valaliky Industrial Park, s.r.o.