Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4231000391
209,52 € ROMAN MIKLÁŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4234701301
752,90 € TOMÁŠ TABIŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4233300301
328,77 € KAROL HOMOLA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4234300953
438,16 € MVDR. JÚLIUS STANKO Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1231000027
142,84 € MARTINA ONDREJIČKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4231101339
4 503,94 € MARGITA VESZELOVSZKÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4234701331
460,21 € JÁN CHUDÍK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4234701311
2 632,00 € VLADIMÍR KRAFČÍK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
051/2023
56,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Lednica
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1234700062
11 569,71 € BUKÓZA ENERGO, A. S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4230700458
337,64 € ROMAN STANĚK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4236101423
924,35 € ING. LUCIA KRČMÉRY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0799/2023
71 842,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4231000442
315,00 € IVANA AMBROVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4230700509
239,34 € ĽUDOVÍT BÍRÓ D-STAV Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4232500417
742,26 € ERIKA KALOČAYOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4232800331
271,26 € JANA DUDOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4231000432
1 091,71 € JOZEF PALÁK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4236101506
5 788,46 € MUDR. MARTA GRMANOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4232500387
1 369,04 € MILAN K Á K A - AUTODOPRAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.