Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243728_Z
48 582,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243716_Z
318,00 € PAPIER LECHMAN s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Máj 2024
Zmluva o dielo
2023/3210/6181
406 500,00 € IPESOFT spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243714_Z
6 000,00 € Breco s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243711_Z
20 202,02 € DataSquare s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243700_Z
172,80 € TURON GASTRO s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243694_Z
615,00 € TURON GASTRO s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
22. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243686_Z
382,80 € DMC, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243653_Z
2 150,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
22. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243650_Z
100 800,00 € CHEMOLAK a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. Máj 2024
Slovenský skauting, 144. zbor Posolstva B. P. Vráble - Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt Činnosť zboru 2024
212/2024
620,00 € Mesto Vráble Slovenský skauting, 144. zbor posolstva B. P. Vráble
22. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
18/2024
0,00 € ŠK ŠOG DOMINO Nitra, Miloslav Slávik Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243639_Z
94 254,85 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
22. Máj 2024
Darovacia zmluva
22/2024
0,00 € BINARTS s. r. o Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 21/2024 R-STU
0102/0004/24
660,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
22. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
21/2024
0,00 € Ladislav Zábranský Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
22. Máj 2024
Darovacia zmluva
20/2024
0,00 € EDUCTECH, n.o. Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243635_Z
200,00 € Slovenská legálna metrológia, n.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
12/HA/2024
0,00 € plk. Ing. Pavol Kožlej Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
22. Máj 2024
Darovacia zmluva
19/2024
0,00 € ŠK ŠOG Nitra Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra