Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov- kinosála SOŠ Lomonosova
67/2024
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava Mesto Trnava
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda
35/2024
500,00 € Mesto Dunajská Streda Židovská náboženská obec Dunajská Streda
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda
34/2024
2 000,00 € Mesto Dunajská Streda Wertheim Administration s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda
33/2024
1 400,00 € Mesto Dunajská Streda STAVOINVESTA DS, spol. s r.o.
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda
32/2024
1 450,00 € Mesto Dunajská Streda REMKOL, s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda
31/2024
500,00 € Mesto Dunajská Streda PARK IN s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda
26/2024
1 500,00 € Mesto Dunajská Streda GASTING, s.r.o
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda
27/2024
1 300,00 € Mesto Dunajská Streda Igor Kiss
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda
28/2024
1 500,00 € Mesto Dunajská Streda Ing. Ladislav Fazekas
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda
29/2024
1 800,00 € Mesto Dunajská Streda Juraj Pohár
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda
30/2024
500,00 € Mesto Dunajská Streda Michal Preizinger
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda
25/2024
1 300,00 € Mesto Dunajská Streda ELBEVA, s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda
24/2024
500,00 € Mesto Dunajská Streda DANUBIA, a.s.
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda
23/2024
1 400,00 € Mesto Dunajská Streda DAC Academy, a.s.
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda
22/2024
1 600,00 € Mesto Dunajská Streda Alexander Keufel
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda
21/2024
1 300,00 € Mesto Dunajská Streda Alexander Keufel
22. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č.1
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Kravany nad Dunajom
22. Február 2024
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie - odchyt túlavých zvierat na území obce Pusté Sady
-
90,00 € MVDr. Ivan Inštitoris Obec Pusté Sady
22. Február 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 4840505
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme NP č. 4840505
0,00 € Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Bratislava- Otcov dom Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
22. Február 2024
Kúpna zmluva
OcÚ/966/2024/678
0,00 € Albatros Media Slovakia s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice