Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní online platieb
303/190501/2023-ATYP (19799/2023/e)
0,00 € Štátna pokladnica Technická univerzita v Košiciach
29. Máj 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_008/2023
0,00 € Hrivňák Slavomír Mesto Spišská Nová Ves
29. Máj 2023
Kúpna zmluva - CIZS Spišská Nová Ves - zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
KZH_004/2023
5 715,00 € Salanci Jozef - INSA Mesto Spišská Nová Ves
29. Máj 2023
Dodatok ku Zmluve o poskytovaní služieb BOZP PO zo dňa 15.4.2022
EXT_069/2023
141,60 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
29. Máj 2023
Zmluva o dodávke elektriny 1312/2022
Zmluva č. 12/2023/SŠHo
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Piešťany Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
29. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní č. 11/962/2023
Zmluva č. 81/2023/SOŠETt
50,00 € Kuracina Rudolf Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. Máj 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č.39/962/2022
Zmluva č. 80/2023/SOŠETt
75,00 € Strmenská Anna Klára Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. Máj 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. 48/962/2022
Zmluva č. 79/2023/SOŠETt
73,00 € Romšáková Natália Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.39/140/2023
Zmluva č. 78/2023/SOŠETt
23,00 € SVB Olympijská 6560 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. Máj 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č.43/962/2022
Zmluva č. 77/2023/SOŠETt
73,00 € Síleš Tomáš Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. Máj 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 62/962/2022
Zmluva č. 76/2023/SOŠETt
75,00 € Bagová Barbora Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234657_Z
8 400,00 € FERMAT SK s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
29. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234656_Z
6 420,00 € RAMOTECH s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
29. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234648_Z
2 988,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
29. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234647_Z
5 388,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
29. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234646_Z
2 639,88 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
29. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234643_Z
3 336,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
29. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234642_Z
959,88 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
29. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234641_Z
2 158,80 € TAMAS MM s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
29. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234640_Z
1 608,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť