Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77375-2
226,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Sarah Sofia Galíková
2. Október 2023
Protokol o vyňatí majetku Evid/Maj - 14/2023
250/2023
0,00 € Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín Mesto Trenčín
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu činnosti mládežníckej zložky športového klubu 12/2023
202300886/2023
814,00 € Korčuliarik n.o. Mesto Prešov
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu činnosti mládežníckej zložky športového klubu 3/2023
202300885/2023
695,00 € BADRO, s.r.o. Mesto Prešov
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu činnosti mládežníckej zložky športového klubu 16/2023
202300884/2023
329,00 € Občianske združenie Šidlovec Mesto Prešov
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu činnosti mládežníckej zložky športového klubu 37/2023
202300883/2023
1 312,00 € Biliardový klub HORSES Prešov Mesto Prešov
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu činnosti mládežníckej zložky športového klubu 46/2023
202300882/2023
733,00 € TJ Sokol Prešov Mesto Prešov
2. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 01/2019 zo dňa 21.10.2019
37/2023
0,00 € Stavtech BB, s.r.o. Obec Gerlachov
2. Október 2023
Kúpna zmluva
KZ_Jelenekova
280,00 € Adriana Jelenková Obec Chľaba
2. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. EXT 198/2023
EXT_334/2023
47 973,29 € REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o. Mesto Spišská Belá
2. Október 2023
Zmluva o nájme nájomného bytu
BYT_333/2023
0,00 € Mesto Spišská Belá Zastková Zuzana
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. 1/9/2023
1/9/2023
57 999,84 € ARETAX - LED s.r.o., Borský Svätý Jur č.149, 908 79 Obec Jablonové, 900 54 Jablonové č. 197
2. Október 2023
Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme pozemku
67/N-Z/2023
0,00 € Ing. Gabriel Cziko Mestská časť Bratislava-Devín
2. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
66/N-Np/2023
430,00 € Divadelné centrum Mestská časť Bratislava-Devín
2. Október 2023
Zmluva o dielo- Nadstavba MŠ Budimír
BS_84_2023
718 733,66 € Budimírske služby s.r.o.,registrovaný sociálny podnik Obec Budimír
2. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 22300146
INE_110/2023
0,00 € KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Obec Lehota pod Vtáčnikom
2. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. 2/-/126
1082/2023
40,00 € Mesto Sereď Dagmar Bartošová
2. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. 1/-/56
1078/2023
40,00 € Mesto Sereď Ingrid Mizeríková
2. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. 3/-/25
1075/2023
20,00 € Mesto Sereď Štefánia Mičányiová
2. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. 4/-/327
1074/2023
40,00 € Mesto Sereď Irena Slemenská