Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241149_Z
27,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Mesto Holíč
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 199
201/2024
47,00 € Anna Kyzeková, Salajka 919, Utekáč Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 198
200/2024
22,00 € Emília Klofáčová, Utekáč 820 Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 197
199/2024
15,00 € Emil Štromajer - Gramanich, Utekáč 845 Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 209
211/2024
15,00 € Zdenka Krnáčová, Medená 5712, Banská Bystrica - Radvaň Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52
23. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241144_Z
11 600,00 € K&M MEDIA s.r.o. Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
23. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241142_Z
4 656,00 € Food Factory Slovakia s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti
23. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241139_Z
69 300,00 € HATRICK, s.r.o. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
23. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241131_Z
1 786,80 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
23. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241133_Z
12 312,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
23. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241110_Z
11 520,00 € PULImedical, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20241135_Z
21 560,40 € AZ-Lines s. r. o. Stredisko sociálnej starostlivosti
23. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241123_Z
73 678,80 € AutoMax Slovakia, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
23. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241032_Z
82 890,00 € CSFIT s.r.o. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
23. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241118_Z
837,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Štatistický úrad Slovenskej republiky
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 207
209/2024
22,00 € Jolana Jacová, Kyseľovo 122, Kokava nad Rimavicou Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 208
210/2024
15,00 € Mária Rešutíková, Nižný Skálnik 70 Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 218
220/2024
15,00 € Ján Fazekaš, Sušany 151 Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 219
221/2024
30,00 € Ján Krahulec, Salajka 918, Utekáč Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52
23. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241114_Z
220 704,00 € MEDITRADE spol. s r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.