Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
0,00 € Wici SK s.r.o. Správa rekreačných a športových zariadení Humenné
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/08/060/23
8 558,05 € CUBE studio s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/27/060/44
4 279,02 € Eva Kollárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/27/060/24
4 279,02 € Ing. Mária Straková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/27/060/1
4 279,02 € Marian Cabánik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24. Marec 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
6600000510
0,00 € Technická univerzita Zvolen MH Teplárenský holding, a.s.
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
72023
45,00 € Michal Kuric Dom kultúry
24. Marec 2023
Zmluva o spolupráci 31/2023
31/2023
450,00 € Mgr. Katarína Babčáková PhD Centrum kultúry Košického kraja
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb č. 3354/2023
č. 3354/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Spojená škola, Košice, Alejová 6
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
22023
0,00 € SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice
24. Marec 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.vz-16-4/2023
10,15 € Dušan Štaffen Ministerstvo obrany SR
24. Marec 2023
Príkazna zmluva
3/2023
0,00 € Milan Marcin Obec Priekopa
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
1005-A.2-SM-46-KZ/2022
24,39 € Alena Sedlačková Železnice Slovenskej republiky
24. Marec 2023
Zmluva o kvalifikačnom vzdelávaní na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
17/2023 - DPŠ
1 170,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Mgr. Dana Koričárová
24. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení a vykonávaní úloh na úseku BOZP, OPP a CO
8_2023_DDaDSS Hriňová
1 000,00 € Lenka Liptáková - BOZPO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
51/2023
500,00 € KOSIT a.s. Mestská časť Košice-Nad Jazerom
24. Marec 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 873705190-3-2023-NZKN
873705190-3-2023-NZKN
75,00 € Železnice Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola dopravná
24. Marec 2023
Dodatok k poistnej zmluve č.19
11-4-16814/19
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
24. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
č. 179/2023/CRZ
576,00 € MBB a.s. Jozef Radič, Patrícia Radičová
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.23-531-01559
8/2023/LGPMB-10
4 500,00 € Fond na podporu umenia Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši