Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. OEM-ES/94/2022
2851/2022
148 751,21 € Zbor cirkvi bratskej v Banskej Bystrici Mesto Banská Bystrica
6. December 2022
stavebné práce - obnova Kaplnky Sv.Anny
427/2022
7 712,38 € Obnova s.r.o. Mesto Banská Štiavnica
6. December 2022
Dodatok č. 1 k nájomnje zmluve na prenájom pozemkov
426/2022
0,00 € Mesto Banská Štiavnica Omnis terra, o.z.
6. December 2022
Darovacia zmluva uzatvorená podľa par. 628 a násl. Občianskeho zákonníka
83/2022
0,00 € Záchrana OZ Obec Oravská Lesná
6. December 2022
NZ - osobitné obdobie - ext.sedenie - Pohostinstvo - Vl.Clementisa 14
992/2022
4,00 € Mesto Trnava KLIV, s.r.o.
6. December 2022
NZ - osobitné obdobie - ext.sedenie - Caffé Trieste - Paulínska 19
991/2022
4,00 € Mesto Trnava Caffé Trieste Trnava, s.r.o.
6. December 2022
NZ - osobitné obdobie - ext.sedenie - Caffe Milano - Paulínska 24
953/2022
4,00 € Mesto Trnava MILFAN, s.r.o.
6. December 2022
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve- DOM SENIOROVA Tatranská Štrba, n.o.
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve- DOM SENIOROVA Tatranská Štrba, n.o.
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. DOM SENIOROVA Tatranská Štrba, n.o.
6. December 2022
Rámcová dohoda
950/2022
0,00 € REMPO, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
6. December 2022
Zmluva o dielo č. 3/2022
3/2022
19 014,71 € L-DEN Slovakia, spol. s r.o. Obec Krtovce
6. December 2022
Zmluva č.10 o krátkodobom nájme nebytových priestorov - p. Ružena Kufárová
Zmluva č. 10 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
0,00 € Centrum voľného času p. Ružena Kufárová
6. December 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/3177/I/FIF/OE
130,00 € PhDr. Hana Hašková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
6. December 2022
Kúpna zmluva č. 20/2022 uzatvorená podľa § 8f a § 11 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
64/2022/ŠVPS/RMT-20/2022
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin Ľudmila Laliková
6. December 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-SNR-ZOV-2022/3345
150,00 € Jozef Práznovský Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave
6. December 2022
Darovacia zmluva
3181/2022
0,00 € Štatistický úrad SR Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 Obec Bátovce Bátovce č.2, 935 03 Bátovce
6. December 2022
Zavedenie a udržiavanie systému riadenia informačnej bezpečnosti
30.11.2022
20,00 € EP PROTECT s.r.o. Obec Tročany
6. December 2022
Zmluva o dielo
Z/2022/3176/I/FIF/OE
300,00 € Bc. Paula Mačáková Univerzita Komenského v Bratislave
6. December 2022
Zmluva o pripojení
3190/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Snina
6. December 2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
511/313/2022/ZZ
339 130,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Dobšinského 1598/12,13,14,15,16, Žilina v zastúpení BYTTERM, a.s. Štátny fond rozvoja bývania
6. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1081/2022/MPRVSR-340
8 499,14 € Ovocinárska únia Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR