Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Zmluva o prenájme za jednorázové poskytnutie priestorov ev.č.f. 06/2023/JPP
Z/2023/1213/IV/EBF/KTAJ
50,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta H-PROBYT, spol. s r.o.
30. Máj 2023
príkazná zmluva
príkazná zmluva č. 2023/233
0,00 € prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
30. Máj 2023
Zmluva o výpožičke výstavných exponátov
23047
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  Spišské kultúrne centrum a knižnica
30. Máj 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-BB-VO-139-052/2023
KRHZ-BB-VO-139-052/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Muráň
30. Máj 2023
Zmluva o dielo
OcU/93/2023-AS4
0,00 € KOSIT a.s. Obec Nižný Čaj
30. Máj 2023
Dohoda o poslytnutí dotácie z rozpočtu mesta Levice na rok 2023
2/2023
1 000,00 € Mesto Levice Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
30. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-70/2023
13,30 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
60/2023
0,00 € Jana Timková Nadácia Košického samosprávneho kraja
30. Máj 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia hotela Šport na ul. T. Vansovej 15711/11 Spišská Nová Ves
ZOD_005/2023
1 079 707,12 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služby
11686/2023/5400/072
349 261,80 € InterWay, a. s. Železnice Slovenskej republiky
30. Máj 2023
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
6/2023
0,00 € SPP Základná škola s materskou školou, Školská 418, Predajná
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
59/2023
0,00 € Jana Timková Nadácia Košického samosprávneho kraja
30. Máj 2023
Zmluva č. 50-000164958PO2023 o dodávke vody z verejného vodovodu
TOR-2023/2-65-Obc
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť Obec Torysa
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby č. 1022301
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Točnica
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
57/2023
0,00 € Adriana Tomčaniová Nadácia Košického samosprávneho kraja
30. Máj 2023
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
5/2023
0,00 € SPP Základná škola s materskou školou, Školská 418, Predajná
30. Máj 2023
Zmluva č. 777/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
777/2023/ODDDO
1 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Králiky
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
47/2023
0,00 € Katarína Gregová Nadácia Košického samosprávneho kraja
30. Máj 2023
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 115/2023
115/2023
200,00 € Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
805/67/2023/ZZ
67 820,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Krakovská 1029/13,14,15,16,17,18,19, Košice, v zastúpení BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice Štátny fond rozvoja bývania