Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
NZ HM 18/130 dvojhrob KC
384/2024
80,00 € Mestské služby mesta Trnava Mária Schmidtová
23. Február 2024
NZ HM 16/104 jednohrob TV
381/2024
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Tibor Czocher
23. Február 2024
Dohoda o urovnaní
335/2024
37,22 € Mestské služby mesta Trnava Miesta pre mladých
23. Február 2024
Nájomná zmluva
KDN8/2024
412,00 € Kubalová Martina Obec Lisková
23. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2025
25/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a. s. Obec Jamník
23. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2024
24/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a. s. Obec Jamník
23. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131092
41/2024
0,00 € Energie2,a.s. Mesto Kežmarok
23. Február 2024
Prenájom KD Dražovce - "členská schôdza"
384/2024
4,00 € Mesto Nitra Slovenský červený kríž Topoľčany
23. Február 2024
Prenájom KC Zobor - "členská schôdza OZ"
334/2024
10,00 € Mesto Nitra Zoborský spolok záhradkárov Nitra
23. Február 2024
Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na OA Senica
Zmluva č. 11/2024/OASn
85 930,71 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislava Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
2024/02/23
200,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi Obec Nový Svet
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
2024/02/15
200,00 € Vlastnícko - poľovnícky spolok Reca, Boldog, Nový Svet Obec Nový Svet
23. Február 2024
Zmluva o vykonávaní plaveckých kurzov
-CRZ-
1 650,00 € Vladimír Turček ZŠ Výčapy - Opatovce
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2024/VaRR
099/ZML2024
2 400,00 € Dvomi s. r. o. Mesto Giraltovce
23. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní vereje dostupných služieb č. A8233441
098/ZML2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Giraltovce
23. Február 2024
NHM č.18282/24
NHM/0178/2024
34,00 € Rumpliová Eva Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
23. Február 2024
Zmluva o dielo: OÚ/0176/2024
OÚ/0176/2024
19 500,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
23. Február 2024
Dodatok č. 1 (OÚ/0091/2024) k Zmluve o dielo č. OÚ/0698/2023
OÚ/0091/2024
0,00 € ARCHIKO, s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
030/2024/MKOS
40,00 € ZA HORIZONTY o.z. Snina MKaOS
23. Február 2024
Zmluva o dielo č.01/01-2024
09-2024
0,00 € Marian Nadzam Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov