Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Nájomná zmluva – vianočné
INE_067/2023
600,00 € Michal Johanides Mesto Bytča
28. November 2023
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-150/23
100,00 € Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
28. November 2023
Nájomná zmluva – vianočné trhy
INE_070/2023
600,00 € Mgr. Linda Hulínová Mesto Bytča
28. November 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
209_2023
2 554 767,13 € VAMO REAL, spol. s r.o. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
28. November 2023
Zmluva o nájme bytu
158/2023
1 352,76 € Mestská časť Bratislava-RUŽINOV Valla Martin
28. November 2023
Zmluva o nájme bytu
157/2023
13 772,16 € Mestská časť Bratislava-RUŽINOV Gajarská Lucia
28. November 2023
Zmluva o nájme bytu
156/2023
1 982,76 € Mestská časť Bratislava-RUŽINOV Smoláriková Miriam Mgr.
28. November 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o dielo
504/2023-V/103
0,00 € VYPUSTA spol. s r.o. Mestská časť Bratislava-RUŽINOV
28. November 2023
Hormadná licenčná zmluva
503/2023-VIII/90
0,00 € Slovenský ochranný zväz autors Mestská časť Bratislava-RUŽINOV
28. November 2023
Zmluva o nájme bytu
155/2023
12 701,52 € Mestská časť Bratislava-RUŽINOV Maceková Helena
28. November 2023
Kúpna zmluva
23112802 - 9
1,00 € Horecká Jana Mesto Šaštín-Stráže
28. November 2023
Kúpna zmluva
23112802 - 8
1,00 € Závadská Radoslava Mesto Šaštín-Stráže
28. November 2023
Kúpna zmluva
23112802 - 7
1,00 € Blažo Ivan Mesto Šaštín-Stráže
28. November 2023
prenájom dvoch odstavných miest za Domom služieb pre vozidlá taxislužby v období od 01.12.2023 do 30.11.2024
46/2023
0,00 € Správa majetku mesta Cukráreň u Mišky s. r. o.
28. November 2023
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-148/23
400,00 € Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
28. November 2023
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-147/23
400,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
28. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
20230677/2023
57,80 € Mesto Ružomberok Stredoslovenská distribučná, a.s.
28. November 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
20230676/2023
5 967,42 € INMEDIA, spol. s r.o. Mesto Ružomberok
28. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
754 HM 2023/2/00662
35,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Kováčová
28. November 2023
Zmluva2 o zabezpečení zimnej údržby komunikácií bez posypu v obci Nižná Jedľová medzi obcou Nižná Jedľová a firmou JUKOD, s. r. o.
19
48,00 € JUKOD, s. r. o. Obec Nižná Jedľová