Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva1 o zabezpečení zimnej údržby komunikácií bez posypu v obci Nižná Jedľová medzi obcou Nižná Jedľová a firmou JUKOD, s. r. o.
18
48,00 € JUKOD, s. r. o. Obec Nižná Jedľová
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci č.1
67/2023
4 000,00 € Obec Úbrež Roman Balog
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-130-01953
23-130-01953
4 000,00 € Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-130-02349
23-130-02349
3 000,00 € Občianske združenie pre lepší život Rómov v Jasove Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28. November 2023
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-146/23
400,00 € Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-440-01758
23-440-01758
5 500,00 € Občianske združenie SIK Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-02081
23-120-02081
1 000,00 € Csemadok Základná organizácia Mierovo Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-02162
23-120-02162
1 430,00 € MOVI Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-02350
23-120-02350
2 700,00 € Srbsko-slovenský spolok SLOGA Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-02357
23-120-02357
9 000,00 € Symfónia s.r.o. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-02365
23-120-02365
6 721,00 € Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku "Christo Botev" Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-02375
23-120-02375
10 000,00 € Inštitút Sintov a Rómov Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-130-00011
23-130-00011
2 000,00 € Csemadok Oblastný výbor Košice - okolie Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-130-01346
23-130-01346
1 760,00 € Rusínska obroda na Slovensku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-130-01353
23-130-01353
2 680,00 € Rusínska obroda na Slovensku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-130-01776
23-130-01776
4 000,00 € ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-02064
23-120-02064
2 000,00 € Csemadok Oblastný výbor Košice - okolie Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28. November 2023
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-145/23
300,00 € Súkromné centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-110-00690
23-110-00690
800,00 € Občianske združenie Detský smiech - Gyerekkacaj Polgári Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-110-00980
23-110-00980
3 000,00 € DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR KINCSKERESŐ Fond na podporu kultury narodnostnych mensin