Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Zmluva o sprístupení distribučnej siete na odber elektrickej energie
Zmluva č.1/2023
0,00 € TAJBA, a.s. Železnice Slovenskej republiky
30. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2032394
157,70 € EXPANZIA, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Máj 2023
Zmluva č. 24/2023 o podaní umeleckého výkonu
24/2023
590,00 € Juraj Zelenák Obec Rosina
30. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2032376
63,08 € Stanleyross s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.22220034
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.22220034
0,00 € Nádácia ZSE Spojená škola, Dubnica nad Váhom
30. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2032385
19,92 € MUSIC ALL PRODUCTION s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Máj 2023
DODATOK Č. IROP-D2-302021BKA7-221-67 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BKA7-221-67 zo dňa 22.06.2022
1284/2023
97 193,33 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lúčka
30. Máj 2023
Kúpna zmluva - Interiérové vybavenie pre projekt
Kúpna zmluva č. 587
28 765,75 € Daffer spol.s.r.o, 97101 Prievidza Obec Partizánska Lupča
30. Máj 2023
Rámcová zmluva
61/2023
0,00 € T-613, s.r.o., Veľkonecpalská 93. 971 01 Prievidza Obec Zemianske Kostoľany, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
30. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluva
62/2023
0,00 € INMEDIA, spol. r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Obec Zemianske Kostoľany, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
30. Máj 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
63/2023
0,00 € Miroslav Vrban TEMPO, Hlavná 536, Nitrianske Rudno Obec Zemianske Kostoľany, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
30. Máj 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003803-379
SE_ZM_SE-OU6-2023-003803-379_2023
600,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Ivánková Ildikó
30. Máj 2023
Rámcová dohoda " Čerstvé ovocie a zelenina"
64/2023
0,00 € Remeň Štefan REMA, Nitrianska Streda 73 Obec Zemianske Kostoľany, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
30. Máj 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
65/2023
0,00 € Daniela Štrbáková Zelov, Diviacka Nová Ves 552 Obec Zemianske Kostoľany, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
30. Máj 2023
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA SPRÁVNEJ RADY SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY V NITRE
NI/1-255/2023/SPU
0,00 € Ing. Timotej Husár, CSc Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
30. Máj 2023
Zmluva o výkone funkcie konateľa
30052023
0,00 € Ing. Branislav Kellner Lesy obce Nálepkovo
30. Máj 2023
Nájomná zmluva
30000077
62,98 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Martin Lančarič
30. Máj 2023
Zmluva o reklame č.10/2023
10/2023
200,00 € Mestské lesy Revúca, s. r. o. Mestské kultúrne stredisko
30. Máj 2023
Dodatok č. 21 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1836/2007/UZ
Dodatok č. 21
20 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Chanava
30. Máj 2023
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2023/003803-255
SE_ZM_SE-OU6-2023-003803-255_2023
200,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Macove Roman