Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/59-1
0,00 € Podnik služieb KVP s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/46-1
0,00 € Podnik služieb KVP s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1182-Z
SPO-V01-1182-Z
13 170,42 € Monika Mičková Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/8-2
0,00 € Podnik služieb KVP s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04399-Z
SPO-V03-04399-Z
19 000,00 € Ján Mackovjak Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 103/2023/M SNP
103/2023/M SNP
320,00 € PhDr. Jozef Pavlov, PhD. Múzeum SNP
5. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
???-1
0,00 € M and F s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/46/19B/7-1
0,00 € Rozvoj Krížovej Vsi, s. r. o. „registrovaný sociálny podnik' Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
5. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/39/010/32
0,00 € Obec Čabiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
5. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000080
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
5. December 2023
Dodatok ŠR
23/39/054/896-1
0,00 € Obec Brestov nad Laborcom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
5. December 2023
Dodatok ŠR
23/21/060/104-2
0,00 € Matiaso Lucacci, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
5. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/21/010/5
0,00 € Obec Oravská Jasenica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
5. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Predmier
C/74/2023
5,40 € Obec Predmier Marián Horňák
5. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/11/19B/5-2
0,00 € M-HAND s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
5. December 2023
Zmluva o dielo
3/12/2023
120,00 € Badžgoňová Miroslava Dom kultúry v Čadci
5. December 2023
Dodatok ŠR
23/26/060/24-1
0,00 € Daniela Ivaničová - PRÍRODNÝ svet Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
5. December 2023
Dodatok ŠR
23/26/060/43-1
0,00 € Ľubica Kováčová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
14-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra VARITES, s.r.o.
5. December 2023
Dodatok ŠR
23/26/060/42-1
0,00 € Slavko Šimko - MASAŽNE CENTRUM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica