Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 607/2023-3/2.1.3
16 000,00 € Slovenský filmový zväz Audiovizuálny fond
28. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 149/2023
149/2023
200,00 € Mária DUDYOVÁ Nadácia PSK pre podporu rodiny
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Čadca v roku 2023
391/2023
800,00 € Mesto Čadca Športové a kultúrne centrum Milošová
28. September 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme kompenzačného bytu NZ/099/2022/K
2023002080
0,00 € Mročová Nikola Mesto Košice
28. September 2023
Sponzorská zmluva
1-SZ/2023-ŠKO
300,00 € Dovolenka.sme.sk Štátny komorný orchester Žilina
28. September 2023
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
2023/28/09
0,00 € QUALITED s.r.o. Základná škola s materskou školou, Polgrúň 464, Olešná
28. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 133/2023
133/2023
500,00 € Jana BRJANČINOVÁ Nadácia PSK pre podporu rodiny
28. September 2023
Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci - Etnofilm Slovenské národné múzeum
0,00 € Slovenské národné múzeum Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Spojená škola Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 159/2023
159/2023
400,00 € Anna DINIČOVÁ Nadácia PSK pre podporu rodiny
28. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
93/2023/OEaS
130,00 € Michal Hurák Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
28. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeSŠO-7-111/2023-OFEZ
22,28 € Patrik Šebestian Ministerstvo obrany SR
28. September 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-18/2023/E-SMŠ
Z-18/2023/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves
28. September 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme kompenzačného bytu NZ/052/2022/K
2023002079
0,00 € Mocová Blanka Mesto Košice
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
47
0,00 € Futbalový klub Slovan Dedinka Obec Dedinka
28. September 2023
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME
263/2023
2 000,00 € Štátna filharmónia Košice LLC CLASSIC ENERGY EUROPE
28. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/16/054/325
307,98 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra Obec Volkovce
28. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 153/2023
153/2023
200,00 € Dagmara KAČUROVÁ Nadácia PSK pre podporu rodiny
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Spojená škola Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20239450_7
Z20239450_Z
0,00 € Gekkon, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR