Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č.9 zo dňa 31.01.2024
25/2024
0,00 € Ing. Patrícia Mišovičová, 968 01 Brehy č.518 Obec Brehy, 968 01 Brehy č. 117
27. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č.8 zo dňa 31.01.2024
24/2024
0,00 € Marian Polc, Brehy č.518 Obec Brehy, 968 01 Brehy č. 117
27. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č.7 zo dňa 31.01.2024
23/2024
0,00 € Peter Bachratý, 968 01 Brehy č.518 Obec Brehy, 968 01 Brehy č. 117
27. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č.6 zo dňa 31.01.2024
22/2024
0,00 € Mgr. Eva Lenčová, 968 01 Brehy č.518 Obec Brehy, 968 01 Brehy č. 117
27. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č.5 zo dňa 31.01.2024
21/2024
0,00 € Katarína Brodzianska, 968 01 Brehy 518 Obec Brehy, 968 01 Brehy č. 117
27. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č.1 zo dňa 31.01.2024
20/2024
0,00 € Berta Ridajová, 968 01 Brehy 518/1 Obec Brehy, 968 01 Brehy č. 117
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/29/059/8
10 623,60 € Mgr. Zoltán Balog Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/29/059/3
9 267,36 € Margaréta Kršiaková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/29/059/10
12 883,92 € Milada Spodniaková - RELAX ARTEMIS, MASÁŽNY SALÓN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/29/059/9
10 623,60 € Anna Paľagová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/29/059/12
10 397,52 € Július Obročník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/29/059/5
10 623,60 € Helena Bartová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/29/059/16
9 719,40 € Jaroslav Parobek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/29/059/15
10 623,60 € Viliam Kováč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/29/059/7
9 719,40 € Iveta Golčiterová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
27. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/29/059/11
10 623,60 € Marcel Bartoš - Art mozaika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/143
187/2024
40,00 € Mesto Sereď Lukáš Trnka
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/408
186/2024
20,00 € Mesto Sereď Ružena Ondrusová
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru
170/2024
200,00 € Mesto Sereď Ema Mrnková
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru
160/2024
200,00 € Mesto Sereď Renáta Tulejová