Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1
EXT_086/2024
300,00 € Mesto Myjava Mesto Brezová pod Bradlom
19. Jún 2024
Zmluva č. 993/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
993/2024/OSČ
5 000,00 € NItriansky samosprávny kraj,Rázusova 2A,Nitra 949 01 Obec Lontov, Lontov 67, 935 75 Lontov
19. Jún 2024
Kúpna zmluva
45/2024
0,00 € BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves Obec Hôrka
19. Jún 2024
Dodatok k zmluve o nájme HM k zmluve 2014/97
44/2024
20,00 € Obec Hôrka Liška Ján
19. Jún 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. 880734 o údržbe a servise na odborné prehliadky a skúšky, pravidelné kontroly a operatívny servis
34zml_2024
2 252,00 € DELTECH,a.s., Priemyselná 1, 031 42 Liptovský Mikuláš Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča
19. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. ZM/2024/0224 a zmluva o budúcej kúpnej zmluve v k. ú. Skalité
DZM/2024/0224/0001
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Obec Skalité
19. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
MsP/24/00015-OP
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy Komunálny podnik Bratislavy
19. Jún 2024
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena
30603/DoVB-07/2024/Mýtna/1190/SO 665/ŠomZd
5,47 € Ľubomír Chovan Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19. Jún 2024
Dodatok č.2 k zmluve o vykonávaní činnosti technika BOZP
149/2024
0,00 € Zomborský Roman Bc. MESTO LEOPOLDOV
19. Jún 2024
potravinársky tovar
ŠJ-05/2024
0,00 € GO -BO z.p Kubala Bohuš ZŠ s MŠ Gaštanová 56 Žilina
19. Jún 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve na prenájom pozemkov
46/2024
0,00 € Bc. Anna Macejková, Ing. Mária Macejková Obec Jamník
19. Jún 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve na prenájom pozemkov
45/2024
0,00 € Marek Macejko Obec Jamník
19. Jún 2024
Dohoda o použití auta pri pracovnej ceste
44/2024
0,00 € Bc. Erika Farkašovská Obec Jamník
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
ZML 125/2024
5 000,00 € NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Obec Kalná nad Hronom
19. Jún 2024
Zámenná zmluva
ZML 126/2024
0,00 € Jolana Siposová Obec Kalná nad Hronom
19. Jún 2024
Dodatok k DoC VP
0D10080933/3
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
19. Jún 2024
Dodatok k DoC-dovoz
0012095103/3
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
19. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2024/02/00073
84/2024
0,00 € MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB JUDr. Milota Klemaničová
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. D-4/2024
D-4/2024
800,00 € Stolnotenisový klub Iskra Dubová - Nemecká Obec Nemecká
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. D-2/2024
D-2/2024
800,00 € Čierťaž Nemecká, o.z. Obec Nemecká