Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-3155-Z
SPO-V01-3155-Z
16 051,02 € Levente Bögi, Marta Bögiová Slovenská agentúra životného prostredia
26. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
670/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Filipová Eva
26. September 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
772/2023/OMM
120,00 € Dušan Gajdoš Mesto Vranov nad Topľou
26. September 2023
Kúpna zmluva
33000083
750,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Martin Korienek
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023-05
552,00 € Alžbeta Mágyelová Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
26. September 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licencia na jeho použitie č. 23055/Z
23Z055
600,00 € Mária Molotová Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince
26. September 2023
Príkazná zmluva
ZML 00922/2023 RE
320,00 € Sniecikowska Beata Katolícka univerzita v Ružomberku
26. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
HSa-304-3/2023
6 714,00 € European Peripherals s.r.o. Ministerstvo obrany SR
26. September 2023
kúpna zmluva
1191/2020/2023
45,56 € Baloghová Mária Obec Tvrdošovce
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023-04
250,00 € Mária Riasová Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
26. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
5645-2023-LSR
161,55 € Ing. Štefan Kramec, Monika Kramecová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
26. September 2023
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU
OU-KE_ZM_A_2023-027585
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Okresný úrad Košice
26. September 2023
Zmluva o spolupráci a propagácii
1846/2023
3 000,00 € KBU Taekwon-do UKF Nitra Nitriansky samosprávny kraj
26. September 2023
Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu <br>
1806/2023
5 000,00 € Obec Orešany Nitriansky samosprávny kraj
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2023-4
954/23
24,00 € Jozef Hirschman Bytové hospodárstvo, s. r. o., T. Vansovej 1231/23, Revúca
26. September 2023
Príloha číslo 1 k Zmluve č. RZ-SGE1029201521
R2023/1920
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Jasenie
26. September 2023
Zmluva č. ZO/2023BBZ27746-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
108/2023
48,00 € Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. Voznica
26. September 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb č.1046/2022
769/2023
0,00 € JUMP soft a.s. Mesto Trnava
26. September 2023
Dodatok č. 4 - Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná
749/2023
83 772,00 € Neuvedené Neuvedené
26. September 2023
prenájom 1-izbového bezbariérového bytu č. 1 na prízemí, číslo vchodu 69 bytového domu súp. č. 5636, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
541/2023
0,00 € Mesto Malacky Neuvedené