Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o prevode správy majetku Obce Huncovce
Dodatok č. 2 k Zmluve o prevode správy majetku Obc
0,00 € Základná škola Obec Huncovce
1. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
ZoDE
0,00 € SPP a.s. Bratislava Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137
1. December 2023
Darovacie zmluva č. 41/2023
41/2023
400,00 € NADÁCIA TUBAPACK Obec Lovča
1. December 2023
Aktivovať a poskytovať účastníkovi na základe tejto dohody program Služieb
EXT_004/2023
1 800,00 € Slovak Telekom a.s. Materská škola , Park Angelinum 1124/7, 04001 Kosice
1. December 2023
Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely
1233/2023
0,00 € Ekologické poľnohospodárske družstvo Lehotka, družstvo Obec Príbovce, č. 184, Príbovce
1. December 2023
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 1/2022/KY k zmluve č. TT/2022/207 107/KY/ML na vykonávanie kontroly úžitkovosti u kôz
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 1/2022/KY k zmluve č. TT/2022/207 107/KY/ML
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Daniela Malovcová
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2151-Z
SPO-V01-2151-Z
6 401,94 € Dušan Konuš Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. TT/2022/207 107/KY/ML na vykonávanie kontroly mliekovej úžitkovosti kôz
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. TT/2022/207 107/KY/ML
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Daniela Malovcová
1. December 2023
Darovacia zmluva
2982023
1 222,00 € Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023/00690NC
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Jankovský Eduard
1. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody č. 108/2016
ZK 108/2016/1
0,00 € Obec Gemerská Poloma Róbert Fajdek
1. December 2023
Zamestnávateľská zmluva
ZML/2023/29
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Gymnázium, Poštová 9, Košice
1. December 2023
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
30201/NZ-289/2017/Bytčica/188/SI_dodatok č.2
424,42 € Darina Šarayová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1. December 2023
Licenčná zmluva
50/LZ/2023
800,00 € Slovenský filmový ústav Slovenská produkčná, a.s.
1. December 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov
Dohoda č. 2/2023
0,00 € Obec Krušovce MUDr. Jozef Švercel - stomatológ
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2231-Z
SPO-V01-2231-Z
9 900,00 € Karol Gacho, Valéria Gachová Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2009/01390
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Pajzinková Mária PhDr.
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09552-Z
SPO-V03-09552-Z
19 000,00 € Jozef Sekan Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 186/2023 FLORA TOUR spol s r.o. Koncert pre zahraničných turistov - Impression Zrkadlová sieň
1862023
800,00 € FLORA TOUR spol. s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
1. December 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 196/2023 BLUE DANUBE TOURS, s.r.o. Prehliadka Kaplnky s krátkym hudobným programom Kaplnka sv. Ladislava
1962023
100,00 € BLUE DANUBE TOURS s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava